Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2885
Format llibre. edició. imprés
Author Joanot Martorell
Martí Joan de Galba
Title Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch. Scrites les tres parts per lo magnifich e virtuos caualler Mossen Johanot Martorell e a la mort sua, acabada la quarta, a pregaries de la senyora Dona Isabel de Loriç, per Mossen Marti Johan de Galba
Associated persons Marià Aguiló (Ed.)
Series Biblioteca Catalana
Place / Publisher Barcelona: Celestí Verdaguer - Fidel Giró
Date / Location 1873-1905: pp. 387 (v. 1) + 414 (v. 2) + 390 (v. 3) + 418 (v. 4)
Volumes 4
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) P.P.-97.100
Source of Data for Works texid 4752 Joan Roís de Corella, Cavaller, Amor cruel qui·ls ha units en vida, escrit 1486 ad quem
texid 3361 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, féu-li honor, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3360 Joanot Martorell, Cavaller, Enamorats, mirau-la bé, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3358 Joanot Martorell, Cavaller, La lletra que stà primera, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3362 Joanot Martorell, Cavaller, Lo cavaller que·n armes fon lo fènix, escrit 1460-01-02 a quo
texid 3359 Joanot Martorell, Cavaller, Malaja amor qui la'm féu abellir, escrit 1460-01-02 a quo
texid 5488 Joanot Martorell, Cavaller, Quant en la roca veuràs, escrit
texid 1754 Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
Record Status Created 1992-06-11
Updated 2011-03-09