Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2880
Authors Orde de les Clarisses
Nicolaus III, Papa
Titles Regula sororum minorum beatae Clarae
Regla de santa Clara
Regla segona de l’Orde de santa Clara, versió 1
Regla de les sors de l’Orde de santa Clara
Date / Place escrit Roma 1263
traduït 1401 - 1500
traduït 1327 a quo (TCM)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Aprovació: Urbanus IV, Papa [1261 - 1264] (1263-10-18) (Butlla)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 31.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 31.1.1
Editat a: González i Betlinski et al. (1982), “La Regla de l'orde de Santa Clara de 1263. Un cas concret de la seva aplicació: El monestir de Pedralbes de Barcelona”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 28-44
Subject MONACAT
DONES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8744
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, núm. 24 Armari XVIII (BITECA manid 2608)
Copied 1351 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. I guarda cautiva + 1-[?]
Title(s) Orde de les Clarisses… Regla de santa Clara (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ I guarda] Aquest llibre es del convent de les dones sors menors del honrat Monestir de Santa Maria de Pedralba e es asi la regla lur escrita en lati e en romanç
pream.: [ 1] En lan de Nostre Senyor Jhesucirs M CCC XX VII en lo dia de la invencio de la Senta Creu de mayg que fo la doncs en dicmenge lo molt alt senyor en Jacme rey darago e la molt alta senyora dona Elysen … aquestes dues son legues e van defora. La gracia de deu sie ab eyles amen
tit.: Comença la regla de les sors de lorde de santa clara
intr.: Totes aqueles les quals reebre volran e tenir la religio nostra lexada la vanitat del segue … viuen en obediencia e sens propi e en castitat e sots clausura
tit.: Que les sors en lo monestir estien continuament tancades
text: Tots temps de lur vida les professes aquesta vida sien tengudes fermament estar tancades dins el mur deputat o ordonat a la clausura dins del monestir … E si alcu ayso presumia assayar sapia que encorrera la indignacio de Deu tot poderos e de sent Pere e de sent Pau apostols seus
datatio: Dada a Urbevet en lo quinzen die ans de les kalendes de noembre en lo tercer an del nostre bisbat
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Explicit regula sororum Sancte Clare
Record Status Created 1995-10-29
Updated 2018-11-07