Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2877
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Llull
Title Libre apellat Felix de les Marauelles del mon lo qual llibre feu mestre Ramon Lull de Malorques estant en la ciutat de Paris, lany de la Natiuitat de Nostre Senyor Deu Ihesucrist M.CC.LXXXVI y ha fet estampar per primera vegada en llengua catalana En G. Rosselló
Associated persons Geroni Rosselló (Ed.)
Àngel Aguiló (Prol. de)
Series Biblioteca Catalana
Place / Publisher Barcelona: A. Verdaguer
Date / Location 1873-1904: pp. 336
Volumes 2
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
Record Status Created 1992-06-09
Updated 2011-04-05