Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2877
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Cancelleria. Pergamins. Fragments: Carpeta 19, núm. 420 | Antic Monacals. Hisenda. Lligalls Girona 68a; Cax[ón] 11
Copied 1401 - 1425 (Catàleg (2012))

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 2
Size pàgina 370 × 260 mm (f. 1)
pàgina 350 × 230 mm (f. 2)
caixa 230 × 160 mm
columna 230 × 75 mm
Hand gòtica cursiva molt regular
Pictorial elements caplletra inicial en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell; rúbriques i algunes majúscules en vermell i blau; citacions bíbliques subratllades en vermell
Other features Justificació: quatre línies verticals i dues hortizontals marcant els angles de la caixa
Pautat: ratllat en sec
Perforacions: fetes amb un punxó
Condition taques d'humitat que dificulten lleument la lectura del text i forats de bibliòfags. El bifoli feia de coberta a un capbreu de reconeixement de drets senyorials a favor del monestir benedictí
Binding fragment guardat en camisa de plàstic. Llom del pergamí amb dos reforços de cuir fosc, cosits quan el bifoli es convertí en coberta d'altres documents
Previous owners (oldest first) Girona: Sant Feliu de Guíxols 1646
Girona: Delegació d'Hisenda 1836
Barcelona: Arxiu Reial
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 259-61 , n. 36
Perarnau i Espelt (2003), “Un nou bifoli del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (ACA, Canc., Pergamins. Fragments, n. 420)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Gascón Uris (1996), “Un text d'Eiximenis al Monestir”, Patrimoni i història local. Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i Cruañas

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10508
Location in volume ff. 1ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (caps. 215, 216 i fragment del 217 i caps. 239-41 i fragment del 242)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Capitol .ccxv. Açi començe lo quart tractat de la quinta part daquest libre qui tracte dels .vij. peccats mortals
text: Ara hauem a dir dels .vij. peccats mortals … [ 2vb] … e perque es ten cruel a la sua anima e perque tostemps porta la sua anima ve-[…]
Record Status Created 2008-10-09
Updated 2013-10-01