Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2876
Authors Desconegut
Titles Llibre del Mostassaf de la vila de Catí
Llibre del Mustaçaf de la vila de Catí
Incipit & Explicits text: En nom de nostre senyor … puxa enquerre per son ofici, e que tot hom ne puxe esser acusador
Date / Place compilat València [?] 1322 ca. - 1374 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Texts Basat en texid 1205 Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371
References (most recent first) Editat a: Guinot i Rodríguez (2006), Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Llucena (segles XIV-XVIII)
Ed. parcial en: Sevillano Colom (1956), “El Libro del Mustaçaf de Catí”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Ed. parcial en: Sevillano Colom (1954), “El Libro del Mustaçaf de Catí”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Subject MERCATS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2642
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, (BITECA manid 2335)
Copied 1401 [?] - 1430 [?] (Guinot Rodríguez)
Location in witness ff. 1-66v
Title(s) Desconegut, Llibre del Mostassaf de la vila de Catí, compilat 1322 ca. - 1374 ca.
Incipit & Explicits text: En nom de nostre senyor Jhesu Christ kalendas iannuarii ano a Nativitate Domini M.CCC.XX.II com en Guillem de Monlles mustaçaff de la ciutat de Valencia en lo present any agues atrobat un libre de ordenacions de la mustaçaferia lo qual fon feyt tercio idus octobris anno Domini M. docentessimo nonaeessimo tercio en lo qual any fo mustaçaff de la dita ciutat en Jacme Aviyon cilurgia … [ 66v] … que la dita pena sie pertida entre lo dit mustaçaff y lo comu de la dita aldeya, y que lo dit mustaçaff hi puxa enquerre per son officii y que tot hom ne puxe esser acusador
Note l’editor publicà només les trenta-cinc últimes rúbriques
ID no. of Witness 2 cnum 2641
City, library, collection & call number Castelló de la Plana: Arxiu de la Diputació, Secció doc. hist. caixa 61 (BITECA manid 2334)
Copied Çaera, Prevere del Forcall (Puig), 1434 [?] - 1438 [?] (Puig)
Location in witness ff. i-xliii
Title(s) Desconegut, Llibre del Mostassaf de la vila de Catí, compilat 1322 ca. - 1374 ca.
Incipit & Explicits text: [ i] En nom de nostre senyor ihuesucrist(…) januarij anno domini millesimo trecentisimo vicesimo secundo. Com en Guillem de monells mustaçaf dela ciutat de Valentia … [ xliii] … puxa enquerre per son officii e que tot hom ne puxe esser acusador
Record Status Created 1995-10-28
Updated 2013-12-23