Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2873
Name Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera
Sex H
Title Baró de Llagostera
Milestones Floruit 1401 - 1413
Affiliation noble
polític
Institutional Affiliation Governador general Mallorca (regne): Lloctinència i governació (1401 - 1405)
Governador general Mallorca (regne): Lloctinència i governació ?(1405 - 1413)
Author of texid 10106 Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera… Cartell de deseiximents i carta de batalla, escrit 1510
texid 4182 Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera, Ordinació per los sementers, que no quedin els camps sense sembrar, promulgat 1404-10-29
Other Associations with Works texid 4224 Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1406
texid 3381 Casa dels Jurats, Memòria sobre els oficis de batlle i veguer, cònsols de la mar, exactors de la casa dels bancs, escrivans de cort i de mostassaf, promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
texid 10926 Casa dels Jurats, Memòria sobre les atribucions del governador, promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
texid 3472 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els fets fiscals relatius a l'ofici de la governació, promulgat 1409 [?] - 1410 [?]
Record Status Created 1999-11-01
Updated 2018-04-06