Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2872
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 30-39
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 30] O5rdinationes Noue facte per honorabiles Juratos Ciuitatis et regnj Maioricarum supra abreuiatione littium et questionum concesse laudate et autorizate per Serenissimum dominum nostrum Regem honorabilibus Ambaciatoribus dicti regni Anno anatiuitate domjnj Millessimo CCCCo Tricesimo Nono
intr.: [A]5Ra hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de lopia Caualler … [ 30v] … que dela obseruança de aquellas algu nos pusca excusar. Dat. en Mallorques a xxviij de setembre any dela Natiuitat de nostre senyor. M.cccc.xxxxviiijo
intitulatio: [M]5Anifesta cosa sia que nos Nalfonso … e de Sardayna
pream.: hauent a cor lo benauenjr e pacifich stament … [ 31] … huns capitols e ordinations del tenor seguent
text: [O]4Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e regne de Mallorques sobre la abreuiacio de plets … Les quals ordinacions son les quis seguexen
rubr.: Deles questions no sobrepuiants valua de CC. lliures. les quals stan llur fet de contracte o de fe de Corredor
dispositio: [P]3Rimerament es ordenat que tots [f. 31v] aquelles questions deles qualls sta llur fet en contracte o en fe de corredor en albara … [ 38] … declaram no hauer alguna forsa nj valor
datatio: Es stat aço he fet [sic] en la nostre Ciutat de Gayeta a quinze dies de Juny en lany dela Natiuitat [f. 38v] de nostre senyor. M.cccc. trenta nou de Aquest nostre Regne de Siçilia deça far any Sinch he dels altres nostres regnes anyvintiquatre
auten.: Senyal ✠ de nos Nalfonso … hauem manat esser apposat. Rex alfonsus
testimonis: Testes qui qui predictis … Conciliarij domjnj Regis predicti
certificació: Signum mei Georgij Catala dicti Serenjssimj domjni Regis secretarij … [ 39] … per jn aduertencia vltima Natiuitat
certificació: Domjnus rex mandauit mihi Georgio Catala Jn cuius posse firmauit atque Jurauit et fuit prouisa Jn consilio
Note als ff. 1-28v hi ha unes ordinacions de 1413 que només tenen en català el preàmbul
Record Status Created 1996-09-11
Updated 2012-11-10