Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2871
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 4 núm. 6 | Antic caja 4 núm. antiguo 11
Title of volume Fueros del Rey Dn Pedro ( a la coberta)
ffori noui montissoni | editi jn prima curia ( a la coberta)
1362 ( a la coberta)
Copied 1362

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 14
Collation 114
Page Layout 36 línies (f. 1)
Size pàgina 355 × 280 mm (f. 1)
caixa 263 × 186 mm
Hand semigòtica semigòtica
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca amb línies que arriben fins als marges del foli
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc (en el primer foli trepitjada)
Perforacions: sis perforacions situades a prop dels talls
Reclams: sense reclams en tractar-se d'un sol quadern
Condition exemplar en un bon estat general, tot i algunes taques d'humitat i que el foli de portada és brut. Foliació moderna a llapis al marge inferior dret, restes d'una antiga foliació en xifres romanes al marge superior, que folia de i a xiv. En blanc els ff. 13v i 14
Binding bifoli de pergamí que fa les funcions de coberta
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note a la coberta, “Edición Palmart folios 122v al 129”. Algunes anotacions marginals
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 11917
Location in volume ff. 1-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2621
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1362
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] [I]N christi nomine Nouerint vniuersi Quod Anno a natiuitate dominj Millessimo.Trecentesimo Sexagesimo Secundo Die decima octobre Illustrissimus princeps e dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum … Cerjtanie
intr.: Cum Rex Castelle proditorie et Jnigne pacem firmatam … [ 1v] … tenores secuntur per hec verba
dispositio: Primerament com sia dupte de fur si lo fill jnstituit per lo pare o per la mare e agreujat de restitucio pot de traure o no dela herencia … [ 11] … sien donades als dits suplicants franques de dret de segell e de altre qualseuol dret de scriuans o altres oficials dela Cort P. canc
concl.: Quequidem vniuersa Capitula prouisiones declaraciones confirmaciones et concessiones predictas ad suplicacionem omnjum … [ 11v] … Acta et publicata fuerunt hec omnja jn ecclesia beate marje dicte ville Montissonj octaua die Marcij Anno a natiuitate dominj Mo ccco. Sexagesimo Tercio Regnique ipsius domjnj Regis vicesimo octauo
conf.: Signum nostri Petri dei gracia Regis Aragonum … [ 13] … aprobamus et firmamus eisque assentimus ac nostrum assensum adhibemus
testimonis: Testes fuerunt ad publicacionem … et plures alij jn multitudine copiosa
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi Conesa Secretarij dicti domini Regis eiusque auctoritate notari publici … jncliti jnfantis et xxiiija berengarij
Record Status Created 2008-07-21
Updated 2013-05-28