Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2870
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 7 antiguo 6
Title of volume 6 | FUEROS | del | REY | Dn. ALFONSO | 2o || y | PEDRO 2 ( al teixell, a tinta)
Copied València: 1336 a quo

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-clxj + I
Collation 112 2-310 412 5-910 108 116 12-1310 14-168 1710
Page Layout 20 línies (f. iii)
Size pàgina 285 × 195 mm (f. iii)
caixa 191 × 135 mm
Hand gòtica
Pictorial elements Caplletres: dues inicials de sis unitats de pauta al f. I i de vuit al f. lxxviii, embotides en vermell i blau i filigranades en vermell i lila, amb fistó que s'estén per tot el marge interior; resta de caplletres de dues unitats de pauta alternant vermell i blau, i filigranat també alternant lila i vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: marginals que senyalen les línies de guia per a l'escriptura, 24 al f. 26
Reclams: horitzontals al marge inferior centrats i emmarcats
Condition exemplar en bon estat. Foliació antiga en xifres romanes a ploma
Binding moderna, pergamí sobre cartó, dos cordills moderns verds tanquen el volum
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Note algunes anotacions marginals en cursives
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10528
Location in volume ff. xxxvv-xxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4803
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València)
Language català
Date celebració 1329
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvv] De tabula facta super solutione scripturarum curiarum justiciatus ciuitatis et regnj valencie figil sigillo p ciuitatis et regnj valencie .sigil. sigillo tereo
intitulatio: N2ouerint vniuersi Quod cum nobis Alfonso dei gratia regi aragonum … ac Comiti barchinone
intr.: Jn presenti curia generali quam hodierna die celebramus Regnicolis regnj valencie … [ xxxvj] … esse talis
dispositio: PEr tot clam o libell gran o poch no sien donats sino duos djners Si nega o atorga o simplament vnum djner … [ xxxvij] … axi com dessus es ordenat e tatxat per les scriptures dessus dites
escat.: Nos enjm juramus per deum et eius sancta quatuor euangelia corporaliter … jussimo sigillo nostro appendicio conmunjtam
datatio: Datum valencie. Nono kalendas Nouembris. Anno. dominj. Mo. ccco. vicesimo. Nono vidit. bo:
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis aragonum … Comitis Barchinone
testimonis: [ xxxvijv] Testes sunt qui predictis presentes fuerunt Jnclitus Jnfans Petrus dicti dominj Regis Germanus … petri çapata
certificació: Sig ✠ num mei bonanati de petra dicti domjnj Regis notarij … demanan et clausi
Note segueixen documents en llatí fins al f. ciiv
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10529
Location in volume ff. ciiv-ciiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1824
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort ([?])
Language català
Date celebració 1336 - 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiv] Acceptatio siue approbatio facta per dominum Regem de quibusdam capitulis eidem per ciutatem valencie oblatis. S.S.C.
intitulatio: N2os Petrus dei gratia Rex aragonum … Comesque barchinone
intr.: Considerantes qualiter oblacio ac concessio nobis per uos juratos … [ ciii] … esse talis
acc.: plau al conseyll dela Ciutat que al senyor Rey sien offerts per recepçio dela Ost per ell manada ala Ciutat de valencie … sien fetes les retencions et posades les condicions seguents
dispositio: Primerament sie supplicat al senyor Rey que si ell personalment no anaua per fer la fira exequcio … [ ciiiv] … sien appellats los jurats e alcuns prohomens dela Ciutat e aço prometa lo senyor Rey plau al senyor Rey
escat.: E a propter acceptantes oblacionem ac concessionem prescriptam sub formis et condicionibus contentis in capitulis … sigillo nostro appendicio jussimo conmu [f. ciiij] nirj
datatio: Datum valencie duodecimo kalendas Nouembris Anno dominj .Mo. ccco. xxxo. Sexto: Exa. D.
Note segueixen documents en llatí fins al f. cxiiii
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10530
Location in volume ff. cxiiii-clj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1824
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort ([?])
Language català
Date celebració 1336 - 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiii] Approbatio facta per dominum Regem de quibusdam capitulis factis per justiciam juratos et consilium ciuitatis valencie .S.S.cereo.
intitulatio: P4Etrus dei gratia Rex aragonum … Comesque barchinone
intr.: Attendentes justiçias in crimjnali et ciuili juratos et concilium Ciuitatis valencie … ordjnasse capitula subsequentia
datatio: Die venerjs jntitulata .xiiijo. kalendas augusti .Anno dominj. Mo ccco. xxxo Sexto
dispositio: Com la vniuersitat dela Ciutat de valencie per vrgent neccessitat et eujdent utilitat dela Ciutat et per pagar los deutes daquella … [ clv] … e qualsseuol altres drets per tots los Regnes e terres del dit senyor Rey
testimonis: Presentibus testibus ad hec uocatis et rogatis. Johanne alatris … eius sigillo appendicio roboratum uisa bla[…]
auten.: Signum ✠ Petri dei gratia Regis aragonum … laudamus concedjmus et [f. clj] juramus
certificació: Signum ✠ Raymundi … S ✠ num berengarij gomjr procu
Note segueixen documents en llatí fins al final del volum
Record Status Created 2008-07-21
Updated 2013-05-28