Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2866
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number Ms. 1 | Antic G. E; 27; 11
Title of volume [..] 4 vol. ( al llom, a tinta, en posició del teixell)
Copied 1401 - 1499 (primera part)
1626 (al colofó, correspon a la segona part)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-132 + 133-436 + I
Collation 13/6 2-512 67/8 (podria mancar text entre els ff. 69v i 70) 7-1012 1110 (el quadern era originàriament un senió que havia perdut ja el seu bifoli exterior quan la mà del s. XVII va reprendre la tasca de la còpia, sense advertir-ne la falta, el volum tenia llavors diversos plecs en blanc al final) 126/3 1314 1412 1514 1612 1714 187/6 (tot i mancar el foli final el text segueix bé) 1912 20-2114 2212 2314 24-2512 266 2712 2814 29-3512 367/4 375/2; reclams horitzontals, cap a la dreta gairebé fent caixa amb la línia interior del marge, precedits per un calderó en tinta vermella fins al f. 132, a partir d'aquest, reclams a cada pàgina en posició horitzontal també fent caixa; no trobem reclam en els quaderns 11, 12, 14, 15 i 27
Page Layout 36 línies (f. 4)
35 línies (f. 145)
Size pàgina 285 × 220 mm (f. 4)
caixa 189 × 125 mm
caixa 210 × 130 mm (f. 145)
Hand humanística cursiva de finals del s. XV (ff. 1-120)
diverses mans itàliques molt acurades del s. XVII (ff. 120v al final)
Watermark carro de dues rodes amb radis en creu (a tota la primera part i part de la segona)
motiu sense identificar (podria ser una àncora) dins d'un cercle (a partir del f. 146 aproximadament)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (fins al f. 119v)
Calderons en vermell (fins al f. 119v)
Caplletres: en vermell (fins al f. 119v)
Altres: calderons vermells abans dels reclams (fins al f. 119v)
Altres: sense decoració (f. 119-290)
Altres: a partir del f. 290v tornen a aparèixer calderons, rúbriques, alguna incial i mots resaltats de l‘epíleg en vermell
State justificació a punta seca, les línies arriben fins als marges, sense línies de guia per als renglons; primera línia escrita; perforacions rodones, situades a prop dels talls, assenyalen cadascuna de les línies de justificació
Condition algunes taques d'humitat als marges. Volum format per dues seccions, una del s. XV (ff. 1-119) i una altra del s. XVII (f. 120 al final) que podrien no seguir bé. Foliació del s. XVII que arriba fins al f. 132, la resta del volum està foliat modernament a llapis de cinc en cinc folis; errades a la foliació: 45 repetit marcat com a bis a llapis
Binding pergamí flexible, llom desprès dels quaderns. Guardes inicials i finals de paper posterior
Previous owners (oldest first) Pere Ribot, notari (ex-libris al capdemunt del f. 1 de text “Petri Ribot notarij publice maioricarum” (consta com a copista d'un altre llibre i posseïdor de dos més))
Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil 111
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 2368 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 3. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Cirera et al. (1982), “Los libros manuscritos del Fondo Estanislao de K. Aguiló de la Sociedad Arqueológica Luliana”, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 160 , n. 111
Note volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Anotacions marginals de diverses èpoques i manícules; al verso del darrer foli de guardes una anotació tardana en llatí i lletra molt cursiva. Dins del volum hi ha bocins de paper amb escriptura contemporània de la segona part del volum, amb notes sobre el text
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067036.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10200
Location in volume ff. 1-436v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (conté el lllibre V començant en el capítol CCLXIX)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Comensa lo .v.e libre qui tracta dela .xxxix distincio damor com nostre senyor deus ha amor asi matex
text: A4 deus glorios sobre totes glories gran sobre totes gracie es a vos senyor sia feta reuerencia e honor … [ 435v] … reebam gloria de benedictio perdurablement deuos qui [f. 436] sots nostre glorios Deu
nota: Acabada e cumplida es aquesta translatio del libre de contemplacio darabic en romans. la qual translatio fo finida lo primer dia del any en uulgar dela compilacio darabic fo finida etermenada en lo sant diuendres de pasca enlo qual pres mort e passio nostre senyor deus Jesu christ fill dela uerge gloriosa nostre dona sancta Maria
oració: Benedictio e gloria seynor Deus sia donada a tots aquels e aqueles qui uos adoraran … e qui aauant metran esta obre de contemplatio a gloria e alaor de uos qui sots nostre honrrat seynor Deus Jesu christ Amen
colofó: Alaor y Gloria de nostre gran. Deu y seyñor de madona sancta Maria sempre uerge mara sua. Concebuda sens macula de peccat original, fonch acabat de copiar lo present libre per un deuot del autor y sa doctrina (Lo nom del qual dir no gosa) en Mallorca vuy als .iiij. del mes de Abril del ayn Dela Natiuitat de nostre seynor Deu Jesu christ M.Dxxvj. Vigilia de Dominica Palmarum … y entenent quants pochs volums se trovian de \ tos / .v. libres per causa de que en aquel temps que l sant viuia no estaua la art y forma deles estampes enlo punt enque al present esta. y per dita causa son restades la maior part de ses obres arrinconades y no conagudes. Adames dela persecutio gran [f. 46v] de algunes persones Emulos Reuestides del mal esperit sens causa ni rao an uolgut ca
Record Status Created 2008-05-07
Updated 2014-01-08