Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2865
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 198
Title of volume Gremis de Boneters i Barreters ( al catàleg, el volum no en té)
Copied Mallorca (illa / illes): 1485 a quo
1401 - 1499 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 2-7
Collation 16
Page Layout 19 línies (f. 2)
Size pàgina 210 × 142 mm (f. 2)
caixa 130 × 93 mm
Hand gòtica de forma
Other features Justificació: línies de guia per als renglons en tinta violeta
Pautat: no hi ha línies verticals traçades ni altre senyal
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams
Condition plec solt en bon estat, amb taques de brutícia
Binding sense relligar
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note al final de cada capítol una mà posterior signa “Jo. dusay” firma que hem vist en altres còdexs, a les primeres ordinacions, i “Armadans” en les segones, firma també vista

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9794
Location in volume ff. 2-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3416
Ofici dels boneters. Ordinacions del gremi dels boneters
Language català
Date promulgat 1483
Incipits & explicits in MS text: [ 2] […]ran per qualseuol bonater segons la feyso mesura e sort dels dits bonets tinguen llur compliment … [ 4] … afegint o leuant dela dita cedula en tot o en part si ben uist li sera e sien trets lo vuyten jorn apres la festa de nostra dona puritat. Jo dusay
mote: [ 4v] S2Pectabilis et magnificus dominus locuntinente generalis … et suum et successorum jn officio. Jo dusay
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9795
Location in volume ff. 5-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4508
Ofici dels barreters. Ordinacions del gremi dels barreters
Language català
Date promulgat 1485-06-07
Incipits & explicits in MS intr.: [ 5] N2Ouerint vniuersi Quod die martis septima mensis junij anno anatiuitate domini M.CCCClxxxvo Coram Spectabili et magnifico domino locuntinentur Generali et Gubernatore Regni Majorica
salutatio: Molt spectable Senyor loctinent general
pream.: S2Egons es comuna sententia dels drets e doctors quant mouament se jnstituex algun collegi se poden pendre e vsar les leys statuts e ordinations dels collegis … [ 5v] … offici quant sia obs de dret humjlment jmplorant
rubr.: Que tots los qui tindran vendaria de barrets haien ha pagar .ij. diners tots dissaptes
text: [ 6] E2 Primo es estat concordantment statuit e ordonat que totes les persones dela present Ciutat tant botiguers quant altres qui tindran vendaria de barrets … [ 7v] … la mytat al fisch del senyor rey laltre ala dita Caxa aplicadors e la roba perduda. Armadans
Record Status Created 2008-05-07
Updated 2016-05-13