Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2860
Authors Desconegut
Titles En lo món, pus fos dotade
Incipit & Explicits text: En lo món, pus fos dotade … en los cels, com meraxeu
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 140-142 , n. 133 (ed. ref.)
Moliné i Brasés (1913), “Textes vulgars catalans del segle XV”, Revue Hispanique 410-2 , n. vii
Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno 292-293
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 3374
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 114-115
Title(s) Desconegut, En lo món, pus fos dotade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Altros set gojgs dela verge marja
text: En lo mon si ffos dotada | dels set gojgs mara de deu | daltros set sou heretada | en los çells com marexeu … [ 115] … Sopplich vos verge sagrada | que ab jhesus nos alegreu | e sjau nostra aduocada | en los çells com merexeu
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note els quatre darrers versos no es troben al testimoni transmès al ms. 1494 de la Biblioteca de Catalunya. Les estrofes de 8 versos van precedides cadascuna de la rúbrica “Cobla”, mentre que als quatre darrers versos de la composició precedeix la rúbrica “Tornada”; a la part superior del f. 115v segueix una “Oracio per a dona quj vaga en part”, amb el text en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 10158
City, library, collection & call number València: Olim Convent de sant Onofre extramurs, (BITECA manid 2761)
Copied 1401 [?] - 1425 ([?])
Title(s) Desconegut, En lo món, pus fos dotade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Acabats los goigs terrenals segueixense los celestials, que poseheix la beneyta Verge Maria Mare de Deu en la gloria de Paradis
text: En lo mon si fos dotada … En los cels on mereixeu
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 1 x 5, 2 x 4
ID no. of Witness 3 cnum 2622
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1494 (BITECA manid 1075)
Copied 1491 - 1500
1501 - 1510
Location in witness ff. 8v-9
Title(s) Desconegut, En lo món, pus fos dotade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 8v] En lo mon pus fos dotade | de set goygs mara de deu … [ 9] … pus del set goygs sou dotade | en los cels con meraxeu
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8
Note en aquest testimoni manquen quatre versos finals que sí que s'han transmès al ms. 854 de la Biblioteca de Catalunya
Record Status Created 1995-05-26
Updated 2008-05-08