Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2858
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number C˛dexs 161
Title of volume Llibre de Ordinacions | del Reyne | y | Estatuts de la Sta | Jglesia Cathedral | de | Mallorca ( a la portada, a tinta)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (Avenoza)
1201 - 1499 (catÓleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-162
ff.: I + 1-5 + 6-34 + 35-38 + 39-48 + 49-56 + 57-80 + 81-90 + 91-162
Collation 1t2/4 21+tttt1/5 (el primer foli estÓ subjecte al plec per una cartela) 310 48 5-64 76 88 924 1010 1112 126/7 13-1612
Page Layout 38 lÝnies (f. 4)
39 lÝnies (ff. 35-38 (text catalÓ))
30 lÝnies (f. 40)
1 columnes
Size pÓgina 285 Î 205 mm (f. 4)
caixa 235 Î 145 mm
caixa 260 Î 150 mm (ff. 35-38 (text catalÓ))
caixa 190 Î 123 mm (f. 40)
Hand humanÝstica cursiva (ff. 1-5)
itÓlica cursiva, s. XVI o mÚs aviat XVII (ff. 35-38 (text catalÓ))
semig˛tica semig˛tica del s. XV (ff. 39-48)
g˛tica cursiva del s. XV (ff. 49-56)
Watermark pelegrÝ romeu? dins d'un cercle (ff. 1-5)
mÓ amb flor (ff. 35-38)
mÓ amb flor de sis pŔtals (f. 39)
unicorn unicorn rampant (f. 49)
Other features Justificaciˇ: a punta sea
Pautat: tipus Derolez 13, les lÝnies verticals i horitzontals arriben als marges, sense lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen perforacions
┌s de la primera lÝnia de la pauta: escrita
Reclams: verticals descendents a l'anglesa (als quaderns 2-4, 11-13, 15-16 (en el quadern 16 el reclam no enllaša amb el segŘent))
Condition foliaciˇ posterior, probablement del XVI, a ploma en xifres arÓbigues; alguna de les parts del volum duu una foliaciˇ antiga en xifres romanes; al final es conserva un plec de paper amb escriptura del s. XVII. Sˇn en blanc els ff. 38r-v, 90v. Manquen ff. entre el 150 i el 151
Binding pergamÝ flexible, reutilitzada; el llom estÓ plegat sobre sÝ mateix com si fossin dos cossos diferents i per la part interior estÓ reforšat amb una tira de pergamÝ amb escriptura llatina de gran format, g˛tica de forma
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), CatÓleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
Note diverses parts en llatÝ referents a la Catedral de Palma; sˇn en llatÝ els ff. 6-34, 49-56, 57-80, 81-91 i 91-162. Al primer foli, que era en blanc, ara hi ha proves de ploma i anotacions de diverses mans, molt posteriors a la c˛pia dels textos mÚs antics

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10244
Location in volume ff. 1-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1140
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1430 - 1439 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] A12RA hoiats que mana e notifia A tothom generalment de qualseuol ley, conditio, o, stament sien, Lo molt honorable mossen Pelay vniš caualler regent la gouernatio de Mallorque Que com los honorables en Jaume Potiro … hont poran aquelles llegir e veure e pendre de aquelles transllat per šo que de la obseruanša de aquelles negu nos puscha excusar
datatio: Dat. Maioricis Vicesima mensis decembris Anno a natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Tertio Decimo
pream.: [J]N nomine domini nostri Jesuchristi … [ 1v] … vt nullus per ignorantiam se valeat ab ipsarum obseruationem excusare
rubr.: Que algun clam supplicatio o demanda no sia admesa axi del actor com del reu fins que lo procurador de aquells aia feta de la sua procuratio fe
dispositio: P4rimo que nulla querimonia nullaque supplicatio … [ 5v] … pot auer lo iutge deuant dignes
Note nomÚs sˇn en catalÓ la introducciˇ i les r˙briques
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10245
Location in volume ff. 35-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5210
Jaume II, Rei de Mallorca. Privilegi de la moneda
Language catalÓ
Date promulgat 1300-04-11
Incipits & explicits in MS tit.: [ 35] Mutatio monete Maioricarum
intitulatio: Sapien tuyt que com nos en Jaume per la gratia de deu Rey de Mallorca … e Se˝or de monpeller
dispositio: Cobeiants als profits dels nostres sotsmesos ab acustumada prouisio e ab fort clementia prouehir batre faem monedes en mallorcha sots senyal de creu … [ 37] … aquesta present charta ab bollo nostra de plom faem segellar
datatio: fet es ašo decima kalendas aprilis anno domini Mo ccco
conf.: Sig ✠ num den P. Gaušeran de pinos demunt dit … [ 37v] … qui aquestes coses loam e fermam
testimonis: Testimonis de aquesta cosa son … scriua del dit Senyor rey
certificaciˇ: Sig ✠ den michel rollan notari publich … xxx. Hon diu Maioricarum
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10246
Location in volume ff. 39-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Secunda subuenit Nona fahent lo notari expressa mencio del cas xvijo demanant xviiij los honoraris per jnaduertencia vltima Natiuitat
intr.: Dominus Rex mandauit michi Georgio catala jn cuius posse … jn consilio
pream.: Ordinations nouelles fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la abreuiacio de plets e questions atorgades loades e autorizades per lo molt alt senyor Rey als honorables ambaxadors dela Ciutat e Regne de Mallorca en lany dela natiuitat de nostre senyor M.cccc Trenta Nou
intitulatio: Pateat vniuersis quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
acc.: Cupientes conseruationj et augmento rei publice … [ 39v] … tenor sequitor jn hunc modum
rubr.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques als honorables en berenguer vniš donzell per lo braš militar e ffrancesch axelo Ciutada per lo braš dels Ciutadans Anthoni oliues per les parts foranes ambaxadors de Mallorques
dispositio: Primerament Com lo honorable mossen Pere callar surrepticient la Reyal celsitut tostemps salua e contraforma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa franquesa … [ 48v] … E declaram no hauer alguna forsa ni valor
datatio: Es stad dat aco e fet enla nostra Ciutat de Gayeta a quinza dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc Trenta nou de aquest nostre Regne de Sicilia de cafar any Sinch E dels altres nostres Regnes Any vint e quatre
auten.: Sig ✠ num de nos Nalfonso … lo nostre segell pendent hauem manat esser apposat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis jnterfuerunt … Consiliarij domini Regis predicti
certificaciˇ: Sig ✠ mei Georgij catala dicti Serenissimi domini Regis Secretarij atque per totam terram et dicionem suam … corrigitur autem julmeis [?]
Record Status Created 2008-04-21
Updated 2016-05-13