Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2856
Format manuscrit. trans./imatge. manuscrit
Author Juan-B. Codina y Formosa
Title Transcripció dels folis 1-281 del Ms. de la Biblioteca de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona que conté el Saltiri d'Eiximenis traduït per Guillem Fontana
Place / Publisher Barcelona: Biblioteca de Catalunya
Date / Location 1915:
References (most recent first) citat per: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 179
Held by Barcelona: Catalunya (BNC)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2019 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-II-20. 1461 - 1500. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
Record Status Created 1992-05-13
Updated 2021-09-08