Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2854
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 78
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1599 (catàleg)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-9 (pergamí) + 10-28 (paper) + 19-25 (pergamí)
Collation 1-24 31+4/5+1/2 44. Al tercer plec s'ha intercal·lat un plec de paper, un quinió del que manca un foli a la primera part, probablement el primer
Page Layout 19 línies (f. 5)
21 línies (f. 10)
Size pàgina 188 × 141 mm (f. 5)
caixa 158 × 107 mm
pàgina 200 × 149 mm (f. 10)
caixa 165 × 100 mm
Hand gòtico-humanística cursiva molt descurada (al text de pergamí)
itàlica itàlica d'avançat el s. XVI (al text de paper)
Watermark altres no es distingeixen bé al paper d'aigües
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: no es veuen caixes marcades, però al text modern el copista deixa un ample constant a l'esquerra de l'escriptura
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: sense reclams
Condition alguns folis trencats, desgastats i bruts, de molt mal llegir. Foliació moderna a llapis, el plec de paper ha estat relligat a l'interior del de pergamí (copia el mateix text). Són en blanc els folis de guardes de paper preliminars, els ff. 1r-v, 20-23v i 25
Binding deteriorada, pell sobre papelón; restes d'haver tingut dues tanques de cuir i metall
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10241
Location in volume ff. 1-9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10814
Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua. Capítols de la confraria
Language català
Date promulgat 1496-05-25
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] Nouerunt vniuersi quod anno anatiuitate dominj M cccc lxxxxvj die autem mercurij xxv. Mensis maij Coram spectabilj … [ 1v] … tenore
rubr.: Capitols fets e ordonats per los sobrepossats e promens ensemps ab alguns confrares dela confraria del glorios mossen sant anthonj de padua
dispositio: E primerament a honor e gloria de nostro Sor deu Jesucrist e dela sua beneyta mara e del glorios mossenyer sant anthonj de padua han ordonat los sobrepossats promens confrares dela dita confraria que per tant com entemps passat segons clarament semostra e es manifest los traginers appellats vullgarment de garrot comensaren … [ 9v] … enla antrada de dit offici
dispositio: Jtem mes han ordonat que per las robas y mercaderias … en aquella roba qui rebra dan
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10242
Location in volume ff. 10-16v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10814
Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua. Capítols de la confraria
Language català
Date promulgat 1496-05-25
Incipits & explicits in MS intr.: [ 10] Nouerint vniuersi quod anno anatiuitate domini M cccc lxxxxvj die autem mercurij xxv. mensis Maij Coram spectabilj … nagnifico Pontio dornos (…) et sunt suius tenoris
rubr.: Capitols fets e ordenats per los sobre posats e promens ensemps abalguns Confrares dela confraria del glorios mossenyer sant Antoni de padua
dispositio: E primerament a honor e gloria de nostre [f. 10v] Senor Jesu christ e dela sua benjta Mara e del glorios mossenyer Sanct Anthoni de padua han ordenat los dits sobreposats promes confrares dela dita Confraria que per tant com en temps pessat segons clarement se mostre é es manifest los traginers apellats vulgarment de garrot … [ 16] … gitat dela dita Confraria
certificació: Et quibus quidem Capitulis presentatis lectis … [ 16v] … subssignata est. Dornos Regens
nota: Copia huius modi in his septem papiri foliis minoris (…) per me Gasparem Mulet … vt infra
Note còpia del s. XVI dels capítols de 1496. El f. 18 té una disposició de 155?
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10243
Location in volume f. 19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10814
Confraria dels traginers de Sant Antoni de Pàdua. Capítols de la confraria
Language català
Date promulgat 1496-05-25
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 19] Jtem […] sobrepossats y promens del dit [collegi] de traginers de garrot que dequi auant qualseuol confrara que pendra vna feyna puga cridar … dela dita Confraria
Note mà del s. XV. Al verso una anotació sobre la confraria de mà del XVI o XVII
Record Status Created 2008-04-21
Updated 2016-05-13