Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2853
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs d'Aragó
Date / Place promulgat 1247
Language llatí
català
aragonès
Text Type: Col. lleis o est. real
Subject Aragó (regne)
FURS
DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 5042
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1125 (BITECA manid 2181)
Copied 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1500 (ff. 1-9)
Location in witness ff. 3va-6vb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 3va] Secundum fori aragonie
text: V2n hom fa demanda alaltre e conue lo [sic] dauant lo jutge Et lo conegut pot djr dauant lo jutge sili denana [sic] lo deute ab carta o menys de carta … [ 6vb] … fforma de comar messoria
Note la darrera rúbrica és: “fforma de cancellacio de capleuta in firne capdlet.”. Des del f. 6vb al f. 7rb segueixen capítols en llatí, el primer dels quals duu comença: “T2alis justicia .t. locj aucte. qua fugimur” i acaba el text amb les paraules “et omni legitimo mulieb. auxilio et juri [?] potet har. suar. etc.”
ID no. of Witness 2 cnum 5044
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1125 (BITECA manid 2181)
Copied 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1500 (ff. 1-9)
Location in witness ff. 8va-8vb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 8va] la e. de jnjuries verbals que seran dites a alcu
text: Si alcu qui haura baralla ab altre e lj dira traydor … [ 8vb] … Que al hereu dalcu no pertany la demanda deles jnjuries njn pot esser conuenga [?] etc. [?] cc.ox xij.o.
colofó: Finjt s. de jnjurijs verbals dites aalcu
ID no. of Witness 3 cnum 5043
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1125 (BITECA manid 2181)
Copied 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1500 (ff. 1-9)
Location in witness ff. 7rb-8rb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 7rb] la p. dela R. de c\i/ius [?] liber stdi.
text: Qui nafra [mot ratllat] el palau del Rey a altri en batalla naura primerament lo coltell pach … [ 8rb] … E semblant pena pach qui reebra ladre so entalmen [?] en sa casa ac. [?] que sera [?] la mala feyta etc.
ID no. of Witness 4 cnum 2617
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 (Fueros) (BITECA manid 2330)
Copied 1467 a quo (1-339)
1495 a quo (resta del volum)
Location in witness ff. 1ra-7vb + ira-cccxxxix
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] A de advocatis folio viii … [ 7va] … vel margines deturpent
rubr.: [ ira] Incipit fori editi per domini Jacobum Regem … Anno a nativitate domini millesimo cco quadragesimo septimo
text: N5os Jacobus dei gracia Rex … [ cccxxxix] … en el dicho crimen y desto constara encorran em pena de muert
Record Status Created 1995-04-26
Updated 2000-10-07