Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2853
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 71
Copied Mallorca (illa / illes): 1422 a quo - 1499 ad quem (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 prel. s/n + i-lxj + 3 s/n + 3
Collation 12/1 2-414 512 6t5 (quadern incomplet)
Page Layout 34 línies (f. viij)
Size pàgina 270 × 196 mm (f. viij)
caixa 192 × 108 mm
Hand gòtico-humanística
Watermark carro de dues rodes amb lluna (sense peça al davant) (al f. 1 prel.)
cercle tres cercles amb corona, el superior amb croissant amb les banyes cap avall (als folis de guardes finals)
Pictorial elements Il·lustració una crucifixió amb les tres Maries i sant Joan, amb aplicació d'algun color; una mà maldestra ha refet la cara de Crist i la sang que vessava de les 4 plagues (al verso del segon foli preliminar, que en realitat són dos folis encolats)
Caplletres: en vermell
Caplletres: algunes paraules inicials de capítol en gòtica fracta de mòdul més gran
Rúbriques en vermell
Altres: indicacions de les multes al final dels quaderns i foliació en tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: les línies verticals arriben als marges així com l'horitzontal superior, però la inferior s'atura a la caixa; línies de guia per als renglons que s'aturen a la caixa
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: reclams verticals descendents a l'anglesa (excepte al primer quadern de guardes)
Condition volum amb taques de brutícia i alguns folis despresos. Restes d'una foliació original en xifres romanes i tinta vermella, tallada a molts folis, no té foliació moderna. Són en blanc els folis preliminars 1-2, 4v amb anotacions, xijv, xvv, xixr-v, xxijr-v, xxvjv, xxviijv, xxxv, xxxiiijv, xxxxiiijv, xxxxvjv, lijr-v. Falta el f. 48, com a mínim dos folis després del 55 (no numerats), la foliació salta del lx al lxj. Tres folis finals solts, amb escriptura posterior
Binding pell gravada en sec sobre fusta, restes d'haver tingut bollons o alguna peça de metall subjecta; talls tintats de blau, restes de tanques de cuir i metall, molt deteriorada, tres filets com a banda amb unes peces petites de decoració, una banda marcant un rectangle centrat unida als filets del marge per bandes transversals, a l'interior d'aquestes bandes senefa poc acurada
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note al final del volum fulls inserits amb un text posterior (s. XVI); el primer full del volum reprodueix un text de 1340; al f. 4 preliminar incipit dels quatre Evangelis amb rúbriques i inicials en vermell. Anotacions marginals
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/005015.html# vist 2016-05-13

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10322
Location in volume f. 3r-v prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10851
Casa dels Jurats. Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres
Language català
Date promulgat 1340-09-28
Incipits & explicits in MS text: [ [3 prel.]] Die veneris iiijo kalendjs Dotobris anno domino Mo ccco xlo los dits jurats e consell dela Ciutat ordenaren que de si auant lo mostesaff dela Ciutat present e qui per temps sera aquell rebe uehedors qui generalment aconsellassen aell sobre los contrasts deles obres a esquiuar … [ [3v prel.]] … Qui agen destruida la dita paret aso sie conegut per lo dit mostassaff e per los dits uehedors
Note mà cursiva humanística d'avançat el s. XV. Evangelis en llatí al f. 4r prel.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10323
Location in volume ff. j-lxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10852
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Lluxent. Capítols sobre el mostaçaf
Language català
Date promulgat 1422-11-21
Incipits & explicits in MS intr.: [ j] D4ie lune vicesima tercia mensis Nouenbris anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo vicesimo Secundo Comparens jn scribania vniuersitates Maioricarum Matheus gadaleda … per loca publica assueta Ciutatis Maioricarum preconitzacionem huius modi seriey
pream.: A7ra hoiats que notiffica lo molt honorable mossen Jordi serra al sant Joan Caualler Loctinent del Noble mossen Olfo de proxida Gouernador … [ ij] … hon poran aquelles legir e veura e pendre de aquelles translat sil ne volran per ço que dela obseruança deles dites ordinacions algu nos puxa scusar ne ignorancia allegar
datatio: Datum Maioricis die sabbati vicesima prima mensis Nouembris anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo vicesimo Secundo
rubr.: [ iiij] Capitols del Mostaçaf
tit.: Capitols sobre les carns
dispositio: E9 primerament que tot carnicer venent carns denits ço es de vna hora anas del die fins al jorn lo sol exit … [ lxj] … Item que algun mostaçaf dins ni de ffora no pusca fer gracia que les carns se venen a mes for que posat es dessur sots pena de Cent sous e que sia priuat del offici
Record Status Created 2008-04-21
Updated 2016-05-13