Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2852
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 70
Title of volume Capitols de morbo ( al f. 3)
Copied Mallorca (illa / illes): 1518 (catàleg i text)

External description
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis pp.: III + II + 1-47 + VIII + II
ff.: III + 33 + II
Collation 1t1/2 2-48 56
Page Layout 21 línies (p. 3)
1 columnes
Size pàgina 198 × 150 mm (p. 3)
caixa 121 × 90 mm
Hand gòtico-humanística formada
Watermark altres no n'hi ha als folis de guardes
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: inicials en vermell
Altres: numeració de capítols en vermell i alguns incipit en gòtica fracta
Other features Justificació: justificació a punta seca
Pautat: Derolez 12: les línies verticals arriben fins als marges però de les horitzontals només la superior, la inferior s'atura al límit de la caixa, com les línies de guia per als renglons
Perforacions: es veuen perforacions menudes, fetes amb un punxó, a prop dels marges assenyalant totes les línies fonamentals, no es veuen perforacions per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: horitzontals cap a la dreta, tocant el marge de la caixa (quaderns 2-3)
Condition folis de paper de guardes amb alguna cremada, quaderns una mica despresos del llom, però en general, volum en bon estat, perfectament legible, a la p. 3 algunes lletres repassades. La paginació salta el 24. Al final, 8 pàgines de pergamí en blanc i restes de dos folis de paper de guardes
Binding pell sobre fusta deteriorada, llom reforçat amb una tira de pell clavada amb claus sobre els plans (com mitja relligadura), l'antiga té dues bandes concèntriques emmarcades per triples filets amb decoració vegetal; al rectangle interior hi ha florons als angles i al centre superior i inferior tocant el rectangle, a més un motiu central en forma de rombe amb 6 florons de decoració, al centre del bolló; n'hi havia cinc a cada pla, en queden tres al pla anterior i tres al posterior, restes de les tanques que eren de cuir i metall. A l'inici, tres guardes de paper de l'època de la relligadura més dues de pergamí en blanc
Previous owners (oldest first) Mallorca (regne): Estudi General Lul·lià (al verso del darrer foli de pergamí del volum “Ex Vniuersitatis et Regni Majoricarum” (s. XVI))
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note a les pàgines 48-49 text en llatí, cursiva del XVI molt avançada. Anotacions marginals i passatges subratllats
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10206
Location in volume pp. 2-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10812
Desconegut. Capítols de morbo
Language català
Date promulgat 1475
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] A2quests Capitols son stats trets del Extraordinari del any .M.cccclxxv. Essent Jurats los Magnifichs Mossen Johan miquel fuster donzell … he Mossen Johan Oliuer Apothecarj
tit.: [ 3] Capitols de morbo
intr.: E4N nom de nostre Senyor deu Jesu christ e dela sua sanctissima mare he del glorios mossenyer sant sabastia special aduocat e patro nostre. Com notissima experiencia axi en los dies passats com en altres temps E axi en la present Ciutat he regne com en diuerses parts del mon aie demostrat la peste esser morbo contagios e de molt perill … [ 6] … e daqui auant forsa per les persones deuall scrites faedores sien tengudes e seruades Jnuiolablament he sens alguna gratia e merce segons que en aquelles es. e sera contengut
dispositio: E4Primerament. se notifica com per los dits Spectable senyor loctinent reyal e magnifichs Jurats son stades eletes per les ordinations leys e statuts deuall scrites fer he ordinar he daqui auant fer tenir e seruar e si necessari sera corregir … [ 43] … quj aculliran o receptaran qualseuol persones morbades ho sospitoses del dit morbo
Note una mà posterior ha afegit al final de la rúbrica “en el año 1518”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10207
Location in volume pp. 44-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10812
Desconegut. Capítols de morbo
Language català
Date promulgat 1475
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Capitols per los eletas ha aregonexer los Encants
dispositio: P3Rimerament. es ordenat que qualseuulla persona qui vulla fer encant sia tinguda adenunciarho als dos elets per la vniuersitat o per los set qui hancarrech del morbo … [ 47] … sino que la palla sia cremada e lo canem rentat. totes les coses desus dites se haien de seruar sots la pena desus dita
Record Status Created 2008-04-21
Updated 2016-05-13