Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2851
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 66
Title of volume Molineros de agua ( a llapis, per la mateixa mà moderna que escrigué el t\tol al volum anterior)
Copied Mallorca (illa / illes): 1501 - 1599 (Avenoza)
1401 - 1599 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-45 + V
Collation 12/3 2-86 93/2
Page Layout 24 (algunes línies en blanc) línies (f. 3)
1 columnes
Size pàgina 224 × 158 mm (f. 3)
caixa 180 × 120 mm
Hand itàlica diverses mans
Pictorial elements al verso del primer foli de guardes hi ha una imatge rectangular, gravada com de xilografia, de la Crucifixió amb la Verge i sant Joan i Jerusalem al fons
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: només es respecten les dues línies verticals que arriben als marges
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams, excepte algun de foli
Condition en bon estat, taques de brutícia. Foliació antiga en xifres aràbigues, a tinta; són en blanc els folis de guardes
Binding antiga, desgastada, pell marró fosc sobre fusta, amb 4 nervis, sense tanques (no les ha tingut), talls tintats de fosc (blau)
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10347
Location in volume ff. 1-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10853
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Capítols sobre els moliners
Language català
Date promulgat 1441-06-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Dijous á 24. de Juliol any. dela natiuitat de nostre señor M CCCC xxxxj
pream.: Los die, e, any demunt dits deuant lo Molt Honorable mossen barenguer doms Caualler … e presentaren a aquell los capitols dela tenor saguent
tit.: Que hagien esser tots ala Real lo dia de Sant Bernat 1
dispositio: En nom de deu sia, e, dela gloriosa Verge maria, E, del beneuenturat mosenyer sanct bernat han ordonat los moliners, o, lames part dela Ciutat de Mallorques, Dilluns que Comptam a vj. del mes de Juliol lany MCCCC xxxxj que tot moliner, e, senyor de moli, o, de molins, o, traginers, o, missatge de aquells, o, tot hom quis volra alegrar de molinetgar hagien, e, seruar los capitols deuall scrits … [ 1v] … e alegrar se volran. Alberti loctinent
tit.: Per fet sobreposats 2
dispositio: Item han ordonat los dits moliners que lo jorn del dit Mosenyer sant bernat sian Elegits … [ 4v] … paguen dotze diners los quals seruesquen, ala caxa de sant bernat esisera catiu, e, pagar no voldra que reba .L. assots. Alberti loctinent
Note capítols numerats al marge
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10348
Location in volume ff. 4v-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10854
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Capítols sobre els moliners
Language català
Date promulgat 1444-06-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Die veneris xij. Mensis Junij anno anatiuitate domini Mccccxliiij.
pream.: Die et anno Predictis compareuit inpresenti curia Gubernatore Majoricarum discretus franciscus Mir … auctoritzi
tit.: Que no gos cambiar blat ne farina 16
dispositio: Los Honorables Jurats del Regne de Mallorques per squiuar fraquis qui en temps passat se son comesos fahent mescles de altra farina en los sachs … [ 5] … enla forma expressada en los capitols dessut dits. Armadans. R.
nota: Quibusquidem presentatis … hic appositum sigillum minus dicte Curia et impressum
Note capítol numerat al marge
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10349
Location in volume ff. 5-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10855
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Capítols sobre els moliners
Language català
Date promulgat 1444-12-11
Incipits & explicits in MS intr.: [ 5] Successiuement diuendres a xi. del Mes de decembre any Mcccc xxxx iiij. demunt dit los honorables Mossen Pera de Sanct Joan donzell … [ 5v] … del qual lo dit capitol era fet lo qual conte
dispositio: Jtem que algun moliner ne altre per ell no gos cambiar ni cambiy algun blat … [ 6] … e per aquells de qui sera jnteres requesta fera
nota: Et ideo nos dicte partes laudantes … [ 7v] … etiam legittime stipulati voluminis eciam
Note capítol numerat al marge com a 17. Text en llatí i català
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10350
Location in volume ff. 7v-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10857
Ofici dels moliners d'aigua. Capítols de la confraria dels moliners
Language català
Date promulgat 1470-03-24
Incipits & explicits in MS pream.: [ 7v] Nouerint Vniuersi quod die sabbati vicesimo quarto Mensis Martij anno anatiuitate domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo Coram spectabili et magnifico domino Assessore compareuerunt discreti Jacobus bordils … et fecerit supplicationi et capitula cui secuntur
salutatio: Molt spetable [sic] señor
intr.: Com los honrats sobreposats lany present dela confraria dels Moliners … Altres capitols dela confraria los capitols seguents
tit.: que no gosen star ala plaza del moll ni de la cortera
dispositio: Jtem han ordonat los honrats sobreposats lany present dela confraria dels Moliners dela present ciutat ensemps ab la mayor part dels dits Moliners que negun moliner ni missatge e aquell no gos estar en las plaçes del moll ni de la cortera … [ 8v] … vulla en aquells se auctoritat e decret jnterposar. Altissimus etc.
nota: Quibus quidem … dictorum capitulorum se sub scribendo. Finis
Note títol afegit de mà posterior. Numerat al marge com a 17. Segueixen disposicions de 1550 en endavant
Record Status Created 2008-04-21
Updated 2016-05-13