Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2850
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles No fon tan gran dels juheus la temor
Incipit & Explicits text: No fon tan gran dels juheus la temor … don me roman la uista no prou bona
Date / Place escrit 1497 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I:] 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï 10ï 10ï; [II:] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: [I:] abbabccb; [II:] abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Violant Durleda, altre Joan Roís de Corella, Cavaller [?](Riquer)
Associated Texts texid 4518 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del jorn que us viu d'altra gens no em plot plaure, escrit 1497 ad quem
References (most recent first) Roís de Corella et al. (2008), “No fon tan gran dels jueus la temor [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 221 , n. 154.23 (284:1)
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 40
Roís de Corella et al. (1984), Obres de Joan Roiç de Corella 2:835
Roís de Corella et al. (1973), Obres completes, I. Obra profana 51 , n. 9
Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 432 , n. xxxiii (ed. ref.)
Note d'aquesta composició hi ha dos testimonis divergents, tal com sintetitza Martos: “Mentre que en el Còdex de Maians (ff. 142r-142v) manca la segona cobla, en el Còdex de Cambridge […] les tres estrofes duen a sobre el qualificatiu d'esparsa. A més a més, Bohigas (1985: 40) i Carbonell (Roís de Corella, 1973) hi aporten diferents lectures. El primer s'inclina per pensar que el manuscrit del Trinity College té una cobla més, o sia, que és el mateix poema, mentre que Carbonell edita l'estrofa afegida com una cobla esparsa i deixa la composició tal i com apareix en el manuscrit de la Biblioteca Universitària de València. Hi ha dues raons fonamentals que ens duen a mirar amb millors ulls, sense descartar l'altra lectura, l'opció de Bohigas: la coherència del poema amb una lectura de les tres estrofes unides i la tornada i, en segon lloc, el fet que l'apel·latiu esparsa no és definitiu, ja que les dues cobles que tots dos crítics han admès que formen part d'un mateix poema també el duien” (p. 456 n. 17); en el nostre cas hem optat per mantenir com a punt de referència el text editat per Miquel i Planas, que té dues octaves més una tornada de quatre versos
Subject AMOR
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2615
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 728 (BITECA manid 1326)
Copied 1482 a quo - 1500 [?] (Almiñana Vallés)
1497 ca. (Martos)
1501 - 1600 (folis finals)
Location in witness f. 140r-v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 140] Dell mateix
text: No fon tan gran / dels juheus la temor … [ 140v] … Don me roman / la ujsta no prou bona
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “ffi”
ID no. of Witness 2 cnum 5320
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness f. 50r-v
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, No fon tan gran dels juheus la temor, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50] sparça
text: No fon tan gran : dels juheus la temor … [ 50v] … Don me roman // la vista no prou bona
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note manca la cobla onzena de l'edició de Romeu i Figueras. Les tres primeres cobles van precedides cadascuna de la rúbrica “Sparça”, i la darrera de “Ffy”
Record Status Created 1994-11-06
Updated 2012-01-28