Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2849
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Ripoll 183
Title of volume Accidencia, Proverbia, etc. ( al llom)
Copied 1301 ? - 1400 ? (PARES)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 89
Page Layout 2 columnes (ff. 1-27)
1 columnes (ff. 28-88)
26 línies (ff. 1-27)
25 línies (ff. 28-88)
Size pàgina 205 × 135 mm (PARES)
Hand gòtica cursiva del s. XIV
Pictorial elements Caplletra a ploma
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Other features Justificació: a punta de plom, segons l’esquema 43 de Derolez, sense línies de guia per als renglons (ff. 2-27)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (ff. 2-27)
Perforacions: no les hem vist a la reproducció (ff. 2-27)
Justificació: a punta de plom segons l’esquema 13 de Derolez, sense línies de guia per als renglons (ff. 28-88)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc, s'escriu per sota de la línia superior de justificació (ff. 28-88)
Perforacions: rodones als angles de la caixa (ff. 28-88)
Condition els folis inicials i finals estan en mal estat i han estat restaurats. La foliació del s. XIX salta el 37 i deixa dos folis sense numerar, un entre els ff. 80-81 (f. 80bis) i altre entre els ff. 81-82 (f. 81bis). S’ha perdut algun plec entre els ff. 70 i 71. Són en blanc els ff. 1v, 50v i 88v
Binding en pergamí, del s. XIX
Previous owners (oldest first) Ripoll: Monestir de Santa Maria Estante 3º, cajón 4º; núm. moderno 17; núm. antiguo 76
Raymundus Y[…] (Floruit 1301 [?] - 1400 [?]) (exlibris f. 88: “Iste liber est raymundi Y[…] | sodilis. [c]uj deus det malam ujtam […]”)
Associated Texts Conté als ff. 2-27v texid 11317 Petrus de Alvernia, Accidencia magistri Petri de Crocho et postmodum interrogaciones, escrit 1304 ad quem llatí
Conté als ff. 28-49 texid 11318 Desconegut… Proverbia regiminis genetivi secundum magistrum Tomam llatí
Conté als ff. 51-81bisv texid 11319 Desconegut, Tractatus de evocatione, de conceptione, de prolemsi et de zeuma llatí
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Beer (1909-10), “Los manuscrits del monastir de Santa Maria de Ripoll (trad. de l'alemany d'En Pere Barnils)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 36-40
Note als ff. 21v, 35v, 44v al marge inferior hi ha alguns mots envoltats per decoració a ploma amb l'aspecte de reclams, però no coincideix el text amb el del foli següent. Volum amb anotacions de mans contemporànies a la còpia i notes diverses (algunes són proves de ploma) als ff. 1, 49v-50 i 86v-88.

Al f. 50 es transcriu una carta de 1368 “Al honrat e discret lo senyor en Bn. de Vernet honest a Deu devot prevere de la terra de Conflent, en P. Giner studiant gramatiga continuadament en lo studi de Camprodon…”.

Al f. 86v es transcriu el que semblen unes instruccions per a viatges de missatgers que comencen en català i acaben en llatí: “tu anader [?] laltre any a telosa cjutat rjca y molt | bona j puys aujyo j puyns atarascon j puys ana|rago de meneras si men creus ha .j. coreu del rey | con uenc de questela […] de cal atiu [?] ne de taragone | ne si paso per empurdan ne per basalu ho per biaya […] | ho […] que […] el ha respost que | per totz aquetz lochs espasat reposador alefeste | de mertor amont pesler ho ha bases ho alupian | ho ha cleyra”. [Segueix en llatí].

Al f. 87v es transcriu un altre text que comença en català i acaba en llatí: “pomeu [?] uengut de […] depassio moltes aygues | en la […] es cuyoa[…] agar si uos agjtas adeu deuo[ta] [?] | ment per que el pasan per lo col [hi ha uns mots interliniats] darats [?] sen sen ger asals as[…] | [.]ee de tot lom [?] qui dan […] era qui ue[…] fagusta [?] transiujt per multas aquas […] iectus fujst uel summersus fujt | deo deu[…] quarement crix [?] […] en autarum ibit ad i[..]dum [?] | salsis […] de[…] | […] secunda regula est d[…]”. [Segueixen dues línies més en llatí.]

Al. f. 88 hi ha dues anotacions, de mal llegir, la primera és una nota de possessió on aparentment s'amenaça a qui robi el llibre “cuj deus det malam vitam…” i la segona pot tenir relació amb tractats de caça (comença en català i acaba en llatí): “.j. lebrer j .j. labirot mol la[rg…] | cassador. de pejus e altres aucels | fret qui ab calor mes de .x. pa[re]ys | […] 19 [quela l sembla ratllat] famanjn 9Z [?] qui lepo[…] | suos pedes uel sujs pedjbus eu[…].´´ [La resta està en llatí i és de molt mal llegir.]

El textos catalans no formaven part del pla del volum sinó que foren copiats posteriorment en espais que havien romàs en blanc.

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7866
Location in volume f. 49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4214
Desconegut. Pertir me vay lenguint e sospiran
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 49v] Pertir meuay lengent e sospjran … lj douz cosjr quem done a mi soueyn
Poetic Stanza 21 vv.
Note text escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12480
Location in volume ff. 82-86
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11315
Desconegut. Forma de confessió
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 82] Seyer adeu e auos uench a comfecçio e apenetencia ecomfes|me adeu eauos generalment de tots mos peccatz enespecial del | peccat darguyl en que he peccat en moltes maneres. primerament | que sihom meloas de qualque bona hobra que agues feta quemen glo|riagaua e el ben que faya fahia per tal que hom en lohas … [ 86] … ben que pogra a[…] | fer que no he fet de molt[…] star de tot […] | men pint- e enla merce a jhu xst […]
Condition sembla incomplet
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12481
Location in volume f. 87
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11316
Desconegut. Text amorós sense identificar
Language català [?]
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 87] Doncs p. […] de mar [?] luy [..] cuy djr / eus uyl sil | platz que mon co[.] deljura qui […] ab si dols uyl / don | me duyl / car ses cor […] sujur- / e [.]uyte [?] de | mort [talons ratllat] te men […] dich […] per [?] ley | car es del mont pus […] … Mon dols de […] ha dir
Condition incomplet
Note Segueix un text en llatí d’una altra mà
Record Status Created 2008-04-21
Updated 2014-07-31