Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2849
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana s/n
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-147v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Llibre de la doctrina pueril del Illuminat Doctor y Martyr de Jesuchrist el Beato Ramon Llull Traduit de llengua llamosina a usual Mallorquina. Llibre de los principis de la doctrina Pueril
acc.: Honrat Deu nostre glorios senyor ab la tua gracia … á la qual aport Nostre Creador
tit.: Prolech
prol.: Deu vol que treballem … [ 2] … lo miño se acostume á amar y temer á Deu y consent á bons costums
tit.: Primera Part. de los 12 Articles de la fe. Capitol 1 de un Deu
text: Sapias fill, que article de Fe es creurer y amar cosas veras y amables [corregit al marge en “admirables”] de Deu … [ 147v] … y faran per lo que los infaels surten de son error, y no sien en perdurable foch, y tengan la sobredita gloria per la gloria de Nostre Senyor Deu
epíleg: Cumplit esta el libre de la pueril doctrina … y de son fill Nostre Senyor Jesuchrist. Finis
Record Status Created 1996-09-04
Updated 2012-01-28