Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2846
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 63
Title of volume Manteros ( al primer foli de guardes de paper (no d'aigües) de mà moderna)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1650 (catàleg)
1395 (primera part)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + I + 1 + 1 + 4 s/n + 103 + 5
Collation 18 24/2 310 4-58 66 71ttt4/7 811/10 98 104
Page Layout 23 línies (f. 3)
Size pàgina 215 × 160 mm (f. 3)
caixa 158 × 118 mm
Hand gòtica de forma (al primer text)
cursives itàliques i gòtiques de forma (a la resta del volum)
Pictorial elements Il·lustració dibuix de la Crucifixió amb els símbols dels Evangelistes, en colors, als angles (al primer foli de paper després de la guarda)
Caplletres: primera caplletra embotida en blau i blanc amb decoració filigranada en vermell, la resta de caplletres en vermell i blau amb decoració filigranada en el color de contrast (al text més antic)
Rúbriques no en té (el text català)
Calderons no en té (el text català)
Other features Justificació: gairebé indistingible, sembla a punta seca, no es respecta del tot el marge dret
Perforacions: als 4 angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontal centrat al primer quadern, al setè i vuitè reclams de foli
Condition en bon estat, taques de brutícia i humitat, alguns folis amb la tinta desgastada pel frec. Foliació antiga, del s. XVII, probablement, amb errades i salts. Són en blanc el foli següent al que té el dibuix, ff. 14v, 23, 32v i els dos folis finals de text. Quatre folis de paper sense numerar amb un text de 1613 i cinc folis finals també de paper amb la taula, probablement del s. XVII
Binding una mica desgastada, pell marró sobre cartó fort, amb 4 nervis, filets daurats als nervis i florons daurats als entrenervis. Als plans banda amb una senefa de forma geomètrica. Guarda de relligadura de paper d'aigües en verds, roses i grocs
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note disposicions dels ss. XVI-XVII del mateix gremi i documents intercalats al volum en paper. Sense notes marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10201
Location in volume ff. 1-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10811
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Capítols del gremi de flassaders
Language català
Date promulgat 1395-11-10
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] N4Os Johannes dei gracia Rex aragonum … et Ceritanie
intr.: Oblatis reuerenter nostro culmim per uos fideles nostros flassaderios. Ciuitatis Maiorice quibusdam Capitulis … tenor sequitur sub hiis uerbis
pream.: M3Olt alt E molt poderos princep senyor. Ala uostra reyal Maiesta e clemencia humilment Suppliquen los flassadrers. Dela Ciutat de Mallorques. Dients que Con ells freturegen … [ 1v] … que li placia de atorgar als dits flassaders Presents e esdeuenidors los Capitols e ordinacions deles tenors seguents
dispositio: P3rimerament que placia Auos senyor de dar licencia als dits flassaders. Que ells cadany en les festes de nadal e nostre senyor O en vna de aquelles festes se pusquen ajustar En hun loch. Per ells elegidor en lo qual pusquen tenir Consell … [ 9] … E asso senyor uos reputaran los dits flassaders a gran gracia e merce [f. 9v] altissime ec.. plau al dit senyor Rey
auten.: C2apitulisque ipsis visi … [ 10] … aliqua racione jn Cuius rei testimonjus presentem fieri jussimus nostro sigillo pendentj munitam
datatio: Datum Maiorice Decima die nouembre anno anatiuitate. Domjni. Millesimo Trecentesimo nonogesimo Qujnto. Regnique nostri nono
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10202
Location in volume ff. 10v-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10907
Miguel de Gurrea y Cerdán, Baró de Gurrea. Capítols del gremi de flassaders
Language català
Date promulgat 1513-03-16
Incipits & explicits in MS intr.: [ 10v] Nouerint vniuersi Quod anno anatiuitate domini Millesimo Quingentesimo decimo Tercio Die vero Mercurij .xvj. mensis Marcij Intitulata Coram multu Spectabili et nobili domino Locuntinentur Generalj … Comparuerunt Petrus boy (…) officij flasaderiorum (…) suplicacione et capitula tenorum sequentium
salutatio: Molt noble e Spectable Senyor
pream.: Per quant Senyor Molt Noble e Spectable en los officis del present Regne e altres be y degudament nos poden los consocios de tal offici gouernar … [ 11v] … les coses dessus supplicades sien de molta equitat e Justicia No resmenys empero los dits supplicants ho reputaran a singular gracia y merce
invoc.: Altisimus etc.
rubr.: Los quals capitols per dits sobreposats ordenats son del tenor saguent
dispositio: E primerament enedint als capitols antichs e per maior declaracio de aquells … [ 14] … E qui contrafara pach de ban xvj s. Per cascuna vegada en la forma deus dita [De Gualbis R.]
conf.: Quibusquidem suplicacione et Capitulis oblatis … et decretum [De Gualbis]
Record Status Created 2008-04-18
Updated 2016-05-13