Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2844
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 37
Title of volume Copia dela Veientina ( a la guarda captiva anterior, a ploma)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10 s/n + 1-197
Collation 110 (folis trencats) 25/4 36/5 4-910 1012 118 1212 134/5 14-1510 168 1712 184/6 198 2012 214/3+1 (guarda captiva posterior)
Page Layout 2 columnes (f. 2 prel.)
31 línies (f. 2)
Size pàgina 345 × 245 mm (f. 2)
caixa 278 × 160 mm
caixa 233 × 160 mm (f. 2 prel.)
columna 233 × 72/80 mm
Hand cursiva del s. XVII
Watermark altres no es veuen
Pictorial elements Altres: sense decoració, llevat que les inicials són de mida més gran, fetes amb la mateixa tinta
Other features Justificació: plegat tabeliònic?
Pautat: tipus 11 Derolez, amb línies verticals que arriben als marges, no es veuen les horitzontals
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams
Condition deteriorat, marges gastats, quaderns despresos del llom. Són en blanc els ff. 10r-v prel., 13v-17v, 24r-v, 26r-v, 52v, 53v, 54v, 55v-56v, 60v, 62v, 64r-v, 65v, 67v, 68v, 69v, 73v, 75v, 76v, 108v, 110v, 130v, 133v-134v, 149v, 152r-v, 168v-170v, 176v-180v, 188v-190v, 191v, 194v-194bis, 194ter s/n-196v, 197v. En els folis amb dues columnes el marge vertical inferior no es respecta, s'afegeix tant com fa falta
Binding pell gravada sobre cartó, llom desprès, reforçat amb una tira de pell més forta clavada a la coberta (mitja relligadura), restes dels cinc bollons de cada pla (en queden tres a l'anterior i quatre al posterior) i dues tanques de metall, una d'elles ha perdut el tancador; talls tintats de vermell
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2843 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 36. Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note segons el catàleg, és còpia del Còdex 36. Alguns documents guardats dins del volum. Al final diverses anotacions, una sobre Llull i Nicolau Aymerich (f. 192r-v)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10328
Location in volume ff. 1 s/n-188
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3047
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca ([?])
Language català
Date escrit 1324 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra s/n] A. Aduocat y procurador fol. 2 … [ 9v s/n] … Y. Ypotheca fol. 188
rubr.: [ 1] Sumari, e, reportori de las franquezes ,e, Privilegis del Regna de Mallorca manat recopilar per Su Senyoria Dels Attes y Molt Magnifichs .SSrs. Nicolau Rossiñol Çagranada Donzell, Antoni Custurer, Pere Jordi Armengol Ciutadans, Joan Ferregut, Antt. Busquets, Mercaders, y Damiá Cassá Ferrer Jurats dela Vniuersitat Ciutat y Regna de Mallorca
prol.: Sentencia es de Homero Poeta … [ 1v] … e immortalitat vostre
tit.: [ 2] Aduocats y Procurador
text: Los advocats, y Procuradors dins tres anys han de demanar sos salaris … [ 188] … Ypotheca. Prouisio sobre las hypothecas delas mulers é franquesa es en llibre den Sant Pere en car. 144 enla 1. pagina comensa Petrus Dei gracia
Note s'ha afegit: “Aforar. La forma com se ha de afforar apar enlo llibre ex.vi dela Vniuersitat dels anys 1582. 1583 y 1584 en car. 514.”, “Que Comissaris no puxan vsar en Mallorques en en llibre den sant Pere en Cart. 159”
Record Status Created 2008-04-18
Updated 2016-05-13