Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2839
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 26
Title of volume LIBRE DE PRIVILEGIS | DEL MOSTASAF Y EXE|CVDOR ( gravat en daurat al pla anterior)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1450 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + III + 1-39 + I
Collation 1-312 43 (folis sense relació visible, en blanc, de qualitat inferior als del volum)
Page Layout 23 línies (f. 4)
1 columnes
Size pàgina 292 × 205 mm (f. 4)
caixa 188 × 138 mm
Hand gòtica de forma molt acurada, centrada en el rengló (al cos del volum)
gòtica cursiva diverses mans (als textos afegits)
semigòtica diverses mans (als textos afegits)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc (a part del volum)
Rúbriques espai en blanc (a part del volum)
Altres: majúscules decorades amb traços caligràfics i un xic de color
Rúbriques en vermell (al calendari)
Altres: numeració en vermell (al calendari)
Caplletres: caplletres en vermell i blau amb decoració en el color complementari, decoració geomètrica, del mateix tipus que la del Còdex 12 (al calendari)
Rúbriques en vermell (als inicis dels quatre evangelis)
Caplletres: en vermell i blau amb decoració en el color de contrast (als inicis dels quatre evangelis)
Altres: majúscules safranades, tot i que el groc gairebé no s'aprecia (a diversos punts del volum)
Other features Justificació: a tinta
Pautat: tipus Derolez 33, línies verticals i horitzontals que arriben fins als marges, una línia vertical suplementària a cada costat, separada uns tres milímetres, com per encabir decoració; línies de guia per als renglons que s'aturen al límit de la caixa
Perforacions: perforacions visibles molt a prop del tall inferior només en les línies verticals; no es veu règim de perforacions per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals, centrats i decorats (quaderns 1-2)
Condition volum restaurat, afectat per fongs. Al primer foli li manca una tira vertical del marge exterior, no comporta pèrdua de text. Són en blanc els quatre darrers folis
Binding mateixa relligadura que el Còdex 12, restaurada i enganxada damunt d'una de nova, de la qual es veu clarament el llom amb 4 nervis. Es conserven cinc bollons de metall a cada pla, les dues tanques de metall i cuir i es veuen els tres forats en forma de triangle. Primera i darrera guardes de relligadura de paper, les altres tres modernes de pergamí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2834 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 12. Mallorca:, 1301 - 1699. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434.
manid 2840 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 28. Mallorca:, 1501 - 1600. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599.
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note Pràcticament tots els textos són en llatí, tot i que hi ha rúbriques posteriors, en cursiva, escrites en català, conté un calendari i els inicis dels quatre evangelis en llatí (segurament per jurar sobre ells). Anotacions marginals i algunes manícules assenyalant text, per exemple al f. 31v. Folis 12-13 en llatí i català, al marge “per lo Mostassaf per lo salarj que ha[n] hauer dels (…)”. Tota la resta del manuscrit és en llatí

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10346
Location in volume ff. 12-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 12] [P3]Etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ciretane
salutatio: Dilecto Conciliario nostro ffrancisco de garriga militi Gubernatori Maioric [sic] … Salutem et dilectionem
pream.: prepimus quod uigore cuiusdam capituli per nobilem quod berenguarium de apilia … et per nos confirmati continentie subsequentis
dispositio: Jtem com per los dits comptes apparega que eren pagades uns ayns ab altres les quals hauiem atornar al Mostaçaff dela Ciutat … [ 13] … cum dependentibus emergentibus et connexis comjttimus uobis plenare uices nostras
datatio: Datum jn villa Montissoni vicesima die Martij anno Anatiuitate domini Millesimo .CCCo. lxxo. Sexto .S. de val.
Record Status Created 2008-04-17
Updated 2021-09-16