Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2838
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 20
Title of volume LIBRE DEN CAGA[RRI] | GA PER LES AYGVAS | DE LA SEQVIA ( gravat a la coberta anterior en or)
Copied Mallorca (illa / illes): 1381 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + I + 1-349 + IV
Collation 124/24 2-625/25 725/24+1
Page Layout 24 línies (f. 3)
Size pàgina 295 × 230 mm (f. 3)
caixa 228 × 170 mm
Hand cursiva de diverses mans
Watermark fruita tres fruites penjant (als ff. 3, 11)
campana (al f. 65)
òval amb antena (al f. 216)
corn de caça (al f. 322)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: no es veu pauta traçada, potser ho seria a punta seca molt tènue, però es respecta la caixa d'escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com escrita per a les mides
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: sense reclams
Condition el volum va ser restaurat antigament emprant com a fons de quadern o com a bocins per completar marges trencats restes d'un manuscrit en pergamí i lletra gòtica molt menuda, amb rúbriques en vermell i caplletres en vermell i blau (en llatí). Té els marges desgastats, el f. 348 afectat per fongs i el 349 desprès, però en general l'estat de conservació és bo i els problemes no afecten el text. El foli final és un afegit posterior. Restes d'una foliació en xifres romanes emmarcada amb un traç de tinta superior extern, sovint tallat; n'hi ha una altra de moderna a llapis que seguim
Binding com la del còdex 12: pell marró sobre fusta, restaurada, cinc bollons de metall a cada pla i restes de dues tanques de cuir i metall; llom amb tres nervis. Pell gravada en sec, dues bandes concèntriques emmarcades per triples filets, decorades amb motius vegetals al marge. En el pla posterior, al peu, al centre, tres forats segurament de forma triangular o ovalada que anava subjecta en aquest punt. En algun moment es va afegir un bocí de pell per protegir el llom, pell que està clavada amb claus damunt la coberta (mitja relligadura). Deteriorada
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2843 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 36. Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note nombroses disposicions en llatí. Alguna anotació marginal
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10324
Location in volume ff. 1-348v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10818
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Llibre de les aigües de la sèquia
Language català
Date promulgat 1381-08-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Die sabbati decima mensis augusti Ano anatiuitate dominj Mo ccc lxxx primo
pream.: Comparuerunt coram honorabili viro ffrancischo sagarriga mjlite gubernatore (…) ac dixerunt eidem honorabili gubernatorj quod henres [?] canones cequia fontis Ciuitatis Maiorice occupabant … [ 1v] … tenor est
text: No ignora la sauiesa de vos molt honorable mossen francesch sagarriga Caualler gouernador del Regne de Mallorques en la [tatxat] qual manera lortola del ort del Castell del Senyor Rey … [ 346] … E alra dix que noy sab
nota: Et dictis … [ 347] … dictam declaracionem emologabat laudabat et confirmabat et eidem consentiebat
auten.: Sig ✠ num Petrus dei gratia Regis Aragonum … [ 347v] … sigillum nostrum huic carte jmpendenti jussimus aponendum sub Exj
certificació: Sig ✠ num mej Petrus uenrellj auctem regia notarij publici … cujlibet legenti etc
tit.: [ 348] Jhesus 1532
rubr.: Rubrica de algunes proujsions Reyalls faents en fauor dels magnifichs jurats perla aygua dela Ciutat
índex: que enles ores acostumades la aygua dega entrat enla Ciutat … fetes del any M cccc xxxxiij fins enlo any M ccclxxx
nota: [ 348v] Rey en pera ab la concesio que fa de vn cano … lo mateix
Note taula afegida més tard. El f. 349 conté una certificació de l'arxiver sobre el llibre i la seva data
Record Status Created 2008-04-17
Updated 2016-05-13