Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2833
Authors Carles d'Aragó, Príncep de Viana
Titles Carta a mossén Joan Rois de Corella (III)
Incipit & Explicits rubr.: Replica lo senyor prinçep a la segona resposta de mossen Corella
text: A vos mossen Johan Roiç de Corella certifico … no ser donation lo que reçibido es
Date / Place escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
Language castellà
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Corresponsal: Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
Associated Texts texid 2835 Joan Roís de Corella, Cavaller… Cartes, escrit 1455-06 [?] - 1461-09 [?]
References (most recent first) Roís de Corella et al. (1913), Obres de J. Roiç de Corella 157-9
Subject EPÍSTOLES
Record Status Created 1994-11-06
Updated 1996-04-04