Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2831
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Capitular de Mallorca
Collection: Call number 14060
Title of volume Libre de | conreus ( a ploma, a la coberta anterior)
Copied 1401 - 1600 (Seguí)
1494 - 1510 (Avenoza)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis pp.: 307
Collation 122 2t9/10 311/12 424 5-722
Size pàgina 300 × 105 mm (Seguí)
Hand diverses mans (Seguí)
cursiva de finals del s. XV (ca. 1494, 1496, dates d'unes anotacions de mà semblant) (textos catalans) (Seguí)
lletres dels ss. XVI i XVII (altres anotacions)
Watermark mà amb els dits molts separats
altres antena i una bola (a tot el volum, per exemple a la p. 29)
Pictorial elements sense cap tipus de decoració
Other features Justificació: sense pauta traçada, l'escriptura aprofita tot l'espai possible del foli
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition volum paginat. Al plec tercer manca el foli inicial. Són en blanc les pàgines: 25-39, 41, 76-81, 85-126, 136-137, 140-143, 146-152, 157-217, 235-236, 244-295, 299, 303
Binding de tipus notarial, pergamí flexible, amb reforços quadrats de pell fosca al llom per on passen les costures dels plecs; restes d’un tancador de cordill trenat que servia per tancar la solapa de la coberta (la part posterior es plega sobre la anterior per mantenir protegit el volum)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 111-22
Note els textos de religiositat i medicina estan tots en català en folis que s'havien deixat en blanc, tot i així, formen un conjunt homogeni organitzat en dos blocs: ff. 296-98 i ff. 300-302. Cada un d'aquests està encap‡alat per la invocació: “Iesus Christus, filius Marie” emmarcada entre dues creus (Seguí). A l’inici i al final es conserven dos folis plegats amb escriptura posterior. Format: es tracta d’un plegat en foli longitudinalment sobre sí mateix, cosa que dóna uns folis molt llargs i estrets, propis dels quaderns d’anotacions

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9914
Location in volume p. 296
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10612
Desconegut. Per a nafra axarm
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 296] Per a naffra axarm
text: Pran lana sutsja e holi bulent e crema … perdonant tostemps al quju auja fet e si ell nols podia djr di los quj hi saran
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 118 , n. 1
Note aquesta recepta inclou una oració a Longi: Longi fonç jueu nafra lo costat da nostra senyor deu
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9915
Location in volume pp. 296-297
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10613
Desconegut. Per a treure tota manera de ferro o d'asta que estigui en lo cos d'alguna persona
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 296] Per atraure tota manera da fferro o de asta que astigua en locos da alguna persona
text: Primo si la persona tindra lo colp mortall ans que tragues lo fero feslo confesar e conbragar e panadir da sos pacats … [ 297] … fes que en aquell istant tu tiras lo ferro e puys pensa lo pasient ab lo damunt haxarm
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 118-19 , n. 2
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9916
Location in volume p. 297
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10614
Desconegut. Haxarm per a mal de llop
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 297] Haxarm per a mall de lop
text: Ihesus Christus En nom de Ihesus + En nom da Ihesus + En nom da Ihesus + faent lo sayall della + sobra lo maluat … los tres pater nostres e tres auemarias fes las djr als quj hi saran
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 119 , n. 3
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9917
Location in volume p. 298
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10615
Desconegut. Per a home que vulguin sentenciar
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 298] Per homa que vulan santansiar
text: Hall [sic] hixent della preso ab la cara sarena mjrant tothom en la cara djgua les saguents paraulas … e daune amj axjm pugan a mort santansiar com della sanch dell just me podau donar
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 119-20 , n. 5
Note precedeixen aquest text altres dos breus textos en llatí amb rúbrica en català: “Lo ves dell turment”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9918
Location in volume p. 300
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10616
Desconegut. Ungüent per curar nafres i tota casta de mals
Language català
Incipits & explicits in MS acc.: Ihesus christus Marie filjus
rubr.: [ 300] Mamoriall per fer vnguent per curar e gorir tota nafra si ya donchs mortall no era acurar tota fistola e mall de cama e qualsauoll altre mall enpero que lo pascient astigua a bona regla e ragjment
text: Primo siri … enpero las sollayas restan all soll della casolla
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 120 , n. 6
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9919
Location in volume p. 300
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10617
Desconegut. Píndoles per curar diverses malalties
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 300] Pinolas mlt apropjadas a rellma a confortar lo vantrayll etornar lomanyar … tot masclat sian fetas pinolas de patita forma
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 120 , n. 7
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9920
Location in volume p. 300
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10618
Roderic Llançol i de Borja, Papa. Medicina per al mal de cap
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 300] Madasina pera ell ma[l] da cap hordenada per Papa Borya quant la com mansaras de qujnsa an qujnsa dia ho da vint en vint dies sagons ta trobaras … e ferta fer tantas canbres con volras e quant volras sja estancat
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 121 , n. 8
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10266
Location in volume p. 301
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10986
Desconegut. Recepta per evacuar la rellma del cal e la fleuma del ventrell
Language català
Title(s) in witness Per esborrar
Incipits & explicits in MS acc.: [ 301] Ihesus christus Marie filjus
text: Festa donar dell brou e tant prest haias estancat … quat fara hauacuar larellma ell cap ela flema dell vantrayll
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9921
Location in volume p. 301
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10619
Desconegut. Recepta per curar les porcellanes
Language català
Incipits & explicits in MS acc.: [ 301] Ihesus christus Marie filjus
text: Rasapta per a porsalanes molt maraualosa e prouada e sans perill … fiant partes equales sia pra[s] la dita paluora hun dja part altre
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 121 , n. 9
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9922
Location in volume p. 301
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10620
Desconegut. Medicina per treure la fleuma del ventre
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 301] Si tindras lo vantrall pla de felma e per ella saras dasmanyat … que not cramaras cosa maraualosa e an molts asparimantade
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 121 , n. 10
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9923
Location in volume p. 301
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10621
Desconegut. Oració de curació per a tot mal
Language català
Incipits & explicits in MS acc.: [ 301] Haxarm maraualos pera tot mall e naffra enpero no sacost adona quj aya nom Maria quj as lo nom della Verya Maria e dajunar totes las vigjljes dellas sues glorioses festes
text: sanch en vana com ihesuchrist astach en cadena … pater nostre. aue Maria. tot dit tres vagades ab dauosio e nolj pot noura
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 121-22 , n. 11
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9924
Location in volume p. 302
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10622
Desconegut. Oració per curar la ràbia
Language català
Incipits & explicits in MS acc.: [ 302] + Ihesus christus Marie filius +
text: + + Ihesus + christus Marja filjus +. en nom da deu sia e della Verya Madona sancta Maria e della banuhjrada madona sancta qujteria … e dat abaura en haquell quj as estat mordut dell ca rabios abans que la rabiall pranga
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 122 , n. 12
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9925
Location in volume p. 302
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10623
Desconegut. Oració per curar el mal de queixal
Language català
Incipits & explicits in MS intr.: [ 302] ha[questes] son paraules maravalloses pera mall de caxall enpero damana primer si hi aura superastasio que saria pacat
text: Primerament lo qui fara la cura e lo pasient persi diguan .iiij. paternostres … e damanara al pasient sjlj fa mall e sj dju hoch axj dit pasara totes les ralles e si diu no no pas mes auant
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 122 , n. 13
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2014-01-05