Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2829
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca
Collection: Call number Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència: Ms L f 3 | Antic La Sapiència F-128 | Antic F-28
Title of volume LL | AMIC | Y | AMAT ( al llom, a tinta, en la posició del teixell)
Copied 1701 - 1741

External description
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: 87
Collation format bàsicament per quaternions, no fem la col·lació degut a l'estat delicat del volum; sense reclams
Page Layout 19 línies (f. 5)
Size pàgina 105 × 76 mm (f. 5)
caixa 90 × 65 mm
Hand itàlica del s. XVIII
Watermark no es distingeixen
Pictorial elements sense decoració
State no es pot distingir però tots els folis tenen una mateixa disposició de la caixa d'escriptura; considerem la primera línia escrita per a les mides; no es veuen perforacions
Condition volum desprès de la relligadura, amb taques d'humitat, però llegible, llevat d'alguns passatges on els bibliòfags s'han menjat part de la part interior del plec. Foliació moderna a tinta al marge inferior extern i a llapis al marge superior extern, numera generalment de 10 en 10. Foli 87v en blanc
Binding pergamí flexible, molt senzilla
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Diocesana (Mallorca) (2008), Catàleg de sala
Tractat a: del Santíssim Sagrament et al. (1988), Càntics i cobles 38
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1995), Llibre d'amic i amat 198
Tractat a: Pérez Martínez (1961), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos V:162-63 , n. 26
Note no es veuen anotacions a l'interior del text; als folis finals hi ha notes referents a la ciutat i als canonges, datades entre 1741 i 1753, per tant, la còpia del volum és anterior. A l'interior de la guarda anterior hi ha una anotació del s. XVIII que sembla ésser una nota de posseïdor, no es llegeix bé “Gabriel […]”.

És còpia de l'edició del Blaquerna publicada a València per Bonllavi el 1521. Constitueix una antologia de les parts versificades de l'Exposició de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament (Trias, p. 38)

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9798
Location in volume ff. 1-74v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1677
Ramon Llull. Llibre d'Amic i Amat
Language català
Date escrit 1276
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Comença lo llibre de Amich y Amat y Cap. cvij
text: Qui tracta las dialogacions y cantichs de amor, que son entre los dos … [ 74] … per aquells camins caminas ab compania de son Amat
nota: [ 74v] Perque Blanquér/na havia de tractar dela art de contemplacio, perço volgue açi finir lo llibre de Amich y de Amat, lo qual es acabat á gloria ý á honor de nostre Sr. Deu Jesuchrist, y de la humil Verge Santa Maria Mare sua y Señora Nostra. Amen
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 134-6
Note Perarnau no l'esmenta
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12646
Location in volume ff. 75-83 (Llull DB)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10604
Anna Maria del Santíssim Sagrament. Exposició del llibre d'Amic e Amat
Language català
Date escrit 1677 - 1700
Record Status Created 2008-02-11
Updated 2018-04-16