Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2828
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca
Collection: Call number Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència: Ms L p 8 | Antic La Sapiència F-207 | Antic F-127
Copied 1701 - 1800 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV blanc + 1-324
Collation l'estat del suport desaconsella fer-ne la col·lació; reclams a cada pàgina
Page Layout 31 línies (f. 8)
Size pàgina 315 × 220 mm (f. 8)
caixa 280 × 165 mm
Hand itàlica del s. XVIII
Watermark altres no examinades per l'estat del suport
Pictorial elements Altres: sense decoració
State l'escriptura repecta la caixa tot i que només és visible la línia vertical del marge exterior, segurament a punta seca o per plegat; considerem la primera línia com escrita; no es veuen perforacions
Condition en mal estat, afectat per bibliòfags i amb taques d'humitat, amb folis en blanc a l'interior del volum; el darrer foli està trencat i és de dimensions menors
Binding pergamí flexible
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència (al f. II preliminar de guardes, “Es del Collegi de N. Sra. de la Sapiencia”)
Associated Texts Conté texid 10604 Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700 català
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Diocesana (Mallorca) (2008), Catàleg de sala
Tractat a: del Santíssim Sagrament et al. (1988), Càntics i cobles 38
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1995), Llibre d'amic i amat 212
Catalogat a: Pérez Martínez (1958), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 2:156 , n. 8, 1178
Note aquesta obra inclou text i comentari dels primers 39 versicles. Segons anota el catàleg, al final de cada plec se sol trobar l'anotació següent: “He vist y llegit aquest plec. No tinch cosa que anotar. Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament.”

Segons Trias Mercant (p. 38), el manuscrit comprèn la primera part de l'original: explicació del confessor (ff. 1-8), descripció de la primera novena (ff. 8-13), introduccions generals (ff. 14-25) i comentari dels 39 primers càntics lul·lians (ff. 26-324)

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9797
Location in volume ff. 25-324
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1677
Ramon Llull. Llibre d'Amic i Amat
Language català
Date escrit 1276
Incipits & explicits in MS text: [ 25] Estava Blanquerna en oracio, e considerava la manera segons la qual contemplava en Deu … [ 324] … no tenir que offerirli en actio de gracias sino flaquesas
Note el llibre comença a citar-se al f. 25
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12645
Location in volume ff. 1-324
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10604
Anna Maria del Santíssim Sagrament. Exposició del llibre d'Amic e Amat
Language català
Date escrit 1677 - 1700
Record Status Created 2008-02-11
Updated 2018-04-16