Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2825
Name Barthomeu Aguilar (Mestre), llibreter
Bartomeu Aguilar
Sex H
Milestones Floruit 1513
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation llibreter
Institutional Affiliation Altres llibreter del general Barcelona: Generalitat de Catalunya
Patron or publisher of manid 2646 Ed.: Barcelona: Advocats. Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2521 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (2). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2654 Ed.: Sogorb: Seminari. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1513 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1512.
Note Llibreter del general
Record Status Created 1999-06-18
Updated 2018-04-06