Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2825
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 8, núm. 7 | Antic 35; 34
Title of volume Comuns / Alfonso en Moruedre en lany […] xxviij ( al marge superior del primer foli, lletra coetània al text)
Priuilegios del Rey Dn Alfonso del ano 1428 ( al marge superior del primer foli, lletra finals s. XVI)
Copied Sagunt: 1428

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10
Collation 110
Page Layout 28 línies (f. 2r)
Size pàgina 283 × 214 mm (f. 2)
caixa 185 × 132 mm
Hand semigòtica amb trets esporàdics de bastarda
Pictorial elements Caplletres: inicials de paràgrafs d'una unitat de pauta; quan és una “J”, al marge, d'unes cinc unitats de pauta, amb lleugera decoració a ploma per la prolongació inferior
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: sis perforacions rodones situades prop dels talls
Condition el fet de no tenir coberta fa que les pàgines externes siguin brutes; el primer foli, per un defecte de la pell, és una mica irregular a l'angle inferior extern. Sense foliar; degué existir una foliació antiga avui només perceptible al f. iiij; signatures de quadern alfabètiques ([a]-e)
Binding sense cap mena de relligadura
Associated persons Altres certifica la còpia Francesc d' Arinyó, secretari reial
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial dels mss. caixa 8 antics 29, 30 i 35 i caixa 8 núm. 22, 25 i 26 de l'Arxiu Històric de València (2008)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note tot i que un títol digui “Priuilegios”, al text s'afirma que són capítols aprovats en corts. Pelegrí certifica els paràgrafs, Francesc d'Arinyó, la còpia, amb el seu signum
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10290
Location in volume ff. j-[x]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ j] J7N dei nomine Cunctis Pateat euidenter Quod Cum in Curia generali quam jllustrissimus et magnifficus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie … Comes Rossilionjs et Ceritanie
pream.: Jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis eius rei publice jncremento celebrandam jndixit et celebrare jncepit in Ciuitate Valencie die duodecima mensis Aprilis … vt superius est expressum tenores jnferius per ordinem subsequntur
acc.: J6tem senyor Com per vn Capitol posat en via de greuge per lo braç dela Esglesia contra lo vostre Batle general micer Johan mercader en la Cort general per vos senyor celebrada al Regne de Valencia en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil. CCCC. deuuyt … [ ij] … E comana la relacio del dit fet faedora en son consell a micer Gabriel de palomar e micer Guillem dalpnat. Pelegrj
salutatio: Molt excellent princep e senyor
dispositio: E3n les Corts per la vostra gran senyoria celebrades als Regnicoles del Regne de Valencia en lany Mil. CCCC. deuuyt per tots los Tres braços dela dita Cort fon offert greuge dela Jnobseruança que era feta … [ [ix]] … En aço empero no vol lo dit senyor esser compresa o entesa la leuda appellada del Cap de Tortosa. Pelegrj.
certificació: Q4uibusquidem prouisionibus in plena Curia de mandato domini Regis predicti per me ffranciscum darinyo eiusdem dominj Regis Secretarjum … ac suam nemjne discrepante presciterunt voluntatem preteriter et assensum. Pelegrj.
certificació: [ [ixv]] H8ec igitur omnia et singula precontenta ego ffranciscus darinyo Secretarius … Et ad validacionem eorum de mandato ipsius dominj Regis eius bulla plumbea fuit hic apposita Jnpendenti
datatio: Que omnia et singula supradicta fuerunt acta et per dictum dominum Regem publicari mandata Jntus ecclesiam beate Marie ville Murjueterjs vbi dicta Curia celebrabatur die venerjs Jntitulata decima nona die Nouembris Anno anatiuitate dominj Millesimo .Quadringentesimo Vicesimo Octauo. Regnique ipsius dominj Regis Terciodecimo
testimonis: Presentibus ad hec pro testibus Reuerendo Jn christo patre domino dalmacio … et alijs jn numero copioso. Pelegrj
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij dominj Regis predicti … [ [x]] … Et in viijo folio in ljnea lxxxj eiusdem capitulj peatge portage
Record Status Created 2007-12-10
Updated 2013-05-28