Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2824
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 8, núm. 6 | Antic 34
Title of volume Furs del molt alt senyor Rey nanfos fets en les Corts per aquell celebrades en la vjla de muruedre en lany Mil.ccccxxviij ( a la coberta, lletra de la primera meitat s. XVI)
Copied Sagunt: 1428-12-09

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-xiiij
Collation 114
Page Layout 32 línies (f. ijr)
Size pàgina 283 × 216 mm (f. ij)
caixa 190 × 135 mm
Hand semigòtica amb les astes de la “j” influïdes per la bastarda
Pictorial elements Caplletres: inicials pel marge, sense filigrana a ploma
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: sis perforacions rodones situades prop dels talls
Condition coberta anterior estripada i marge extern doblegat, especialment pels angles; brutícia a l'extrem del marge extern d'alguns folis, especialment els primers. Signatures de quadern alfabètiques (a-g) només en els primers quaderns. Foliació antiga a ploma en xifres romanes
Binding bifoli de pergamí flexible
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial dels mss. caixa 8 antics 29, 30 i 35 i caixa 8 núm. 22, 25 i 26 de l'Arxiu Històric de València (2008)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note al centre de la coberta, amb mà del s. XIX “Edición Palmart folios 230 al 236”. Certificació dels paràgrafs de Pelegrí, signum i signatura autògrafa del Rei, signum de Jacobi Benedicti que certifica la còpia

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10291
Location in volume ff. i-xiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS pream.: [ i] S3i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre e souent per cega cubdicia … iuxta exigencia dels casos e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants propri esser anos entendre ab tot studi e solicitut en direccio dela cosa publica … [ ijv] … enquant en los presents furs nous es a aquells millorat corregit e declara. Pelegrj.
rubr.: De Aduocats e procuradors
dispositio: [ iij] A4quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys o no sera creat notari … [ xiii] … Ans romanguen en sa força e valor. Pelegrj.
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins la Ecclesia de santa maria dela vila de Muruedre on la dita Cort se celebraua dijous ques comptaua [f. xiiiv] nou dies del mes de deembre … en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents vint e huyt E del Regne del dit senyor lany Tretze presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. Pelegrj.
testimonis: T2estimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau … Consellers del dit senyor e altres en gran multitut. Pelegrj.
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti munirj. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi benedicti Scriptoris jllustrissimj domini Aragonum … [ xiiii] … eiusdem folij. Mallorques Menorques
Record Status Created 2007-12-10
Updated 2013-05-28