Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2823
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 8, núm. 4 | Antic Caja 8, núm. antic 30
Title of volume Del rey namfos terç ( a la coberta, lletra mitjans s. XVI)
Comuns dels tres braços ( a la coberta, lletra coetània a l'anterior, però d'altra mà)
Cortes del año 1418 ( a la coberta, lletra s. XVII)
Copied València: Pere Ram, 1418-03-22

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-xv + [xvi] s/n + 2
Collation 112 26
Page Layout 38 línies (f. ijr)
Size pàgina 302 × 222 mm (f. ij)
caixa 203 × 128 mm
Hand semigòtica amb lleugera influència de la bastarda a les astes descendents de l'essa alta
Pictorial elements Caplletra inicial “J” amb decoració a ploma, pel marge, de deu unitats de pauta més l'ornat a ploma; quan les inicials de paràgraf no són la “J”, d'una unitat de pauta i dins de la caixa; quan són una “J” duen una decoració marginal a ploma més desenvolupada (de tres o cinc unitats de pauta)
Other features Justificació: a mina de plom, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sis perforacions rodones situades prop dels talls
Condition en molt bon estat, amb taques d'humitat i marques de bibliòfags pel marge extern, que no afecten l'interior del manuscrit; una taca d'humitat als ff. x-xi, que no afecta la claredat de la lectura. Foliació original; escrit fins al f. xvi (sense foliar), els dos darrers en blanc; sense signatures de quadern
Binding bifoli de pergamí flexible
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial dels mss. caixa 8 antics 29, 30 i 35 i caixa 8 núm. 22, 25 i 26 de l'Arxiu Històric de València (2008)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note a la coberta, en lletra del s. XIX “Testimonio autentico del Espediente de dichas cortes celebradas por el Rey Don Alfonso en Valencia por lo perteneciente a los tres brazos”. Certificació i signum de Francesc d'Arinyó, firma del vicecanceller De Funes al final de cada disposició
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10289
Location in volume ff. j-[xvi]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ j] J9n dei nomine pateat vniuersis Quod cum in curia generali quam jllustrissimus et potentissimus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie Valencie … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis eius rei publice jncremento celebrandam indixit et celebrare incepit in Ciuitate Valencie die vicesima septima mensis Aprilis preteriti proxime fuissent … vt superius est expressum tenores per ordinem subsequntur De funes vicecancellarius
salutatio: Molt excellent princep e senyor
acc.: V2ostres deuots e humils vassalls e sotsmeses los tres braços ço es leclesiastich militar e Real del nostre Regne de Valencia … segons es stat concordat entre vos senyor e vostres tractadors e los tractadors dela cort De funes vicecancellarius
dispositio: C3om segons expres fur posat sots rubrica dela cort lo capitol huyte lo Batle general o lochtinent o Batles particulars o altre quj haia o tinga administracio de Batlia no deia ne puxa oyr determenar jutiar ne diffinir alguns pleyts ciuils o criminals … [ xvv] … Mana lo senyor Rey al Batle general que serue lo fur parlant deles dites coses De funes vicecancellarius
certificació: Q2uequidem capitula responsiones et prouisiones eorum ego Petrus ram Prothonotarius … Et ad validacionem eorum de mandato ipsius domjnj Regis eius bulla plumbea fuit hic aposita in pendenti
datatio: Que omnia et singula supradicta fuerunt acta et perdictum domjnum Regem publicari mandata jntus domum capituli monasterij fratrum predicatorum Ciuitatis Valencie vbi celebrabatur curia supradicta die Martis intitulata vicesima secunda Marcij … Anno a Natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo decimoctauo Regnique ipsius dominj Regis Tercio qua die dictus domjnus Rex curiam licenciauit predictam
testimonis: presentibus adhec pro testibus Reuerendo in christo patre domino Dalmacio … et alijs in numero copioso De funes vicecancellarius
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij dominj Regis predicti … [ [xvi]] … et in quarta decima eiusdem capitulj jn eadem plana della Saxona
Record Status Created 2007-12-10
Updated 2013-05-28