Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2822
Authors Desconegut
Titles Crònica legendària
Llegenda d'Otger Cataló
Incipit & Explicits text: En lo temps que los moros tenien lo principat de Cathalunya
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1664
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 13 (BITECA manid 1431)
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)
1431 ad quem (segona part)
Location in witness f. 108r-v
Title(s) Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?] fragment d'una refundició
Incipit & Explicits text: [ 108] En lo temps que los moros tenien lo principat de Catalunya / o la mes part de aquella / e la maior despanya entra en aquesta terra vn gran capita venint de fransa lo qual hauia nom Otger Cathalo … [ 108v] … Del dit comte de Barchinona apellat Borrell es feta mencio atras en lo Nombre de tots los Comtes qui son stats De Barchinona
Associated Persons Persona: Otger Cataló ( (fa referència a la llegenda d'))
Associated MSS/editions manid 1613 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6. 1476 - 1500. Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400.
Note fragment que també es troba en una refosa del De rebus Hispaniae, Ms. BdC 6, amb referència a la llegenda d'Otger Cataló
ID no. of Witness 2 cnum 2557
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 311 (BITECA manid 1887)
Copied 1441 - 1456 (Iglesias)
Itàlia meridional (regió): 1426 - 1450 (Zamuner)
Location in witness f. 64r-v
Title(s) Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 64r] En lo temps que los moros tenien lo Principat de Cathalunya e gran partida e la maior despanya … [ 64v] … ço es quels dona priuilegi miltar [sic] e de seruents que eren los feu ffranchs
Condition fragment
References Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 224
Note en lletra bastarda, de mà posterior
ID no. of Witness 3 cnum 1478
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1609 (BITECA manid 1992)
Copied Jaume Ramon Vila, 1600
Location in witness pp. 364 + 367-368 + 371
Title(s) Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 364] Genealogia dels comptes de Barcelona y reis de Arago treta de altre libre antic del archiu de Ripoll
text: En lo temps que los moros tenian lo principat de Catalunya e gran part de Spanya entra en aquesta terra vn gran capita uenint de fransa lo qual hauia nom Otger Cathalo … [ 371] … con que los dona priuilegi militar e de seruents queeren los feu franchs
Note Anotacions marginals en castellà; el text té folis en blanc intercalats
Record Status Created 1992-11-25
Updated 2004-09-06