Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2821
City and Library Sevilla Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli
Collection: Call number λ G.II.3 | Altre λ G.II.e | Antic L.G.II.11
Title of volume Recopilación del | Marquezado de | Pallars ( al teixell, en blau cel)
Copied Castelló d'Empúries: 1662

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + II + 1-671 + I
Collation no fem la col·lació en tractar-se d'un manuscrit tardà
Page Layout 25 línies (f. 10)
Size pàgina 373 × 260 mm (f. 10)
caixa 290 × 170 mm
Hand del s. XVII
Pictorial elements Altres: entre els ff. 1 i 2, un full de pergamí amb un escut a la part superior del qual diu “LUDOVICUS.DVX” i a la inferior l'any, 1662
Other features Justificació: pauta tabeliònica, plegat vertical en tres
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: horitzontals, al marge interior/exterior de cada pàgina
Condition en bon estat de conservació. En blanc els ff. 654v-656v, 670-671
Binding antiga, en pell, amb quatre claus a cada pla, amb decoració de tipus renaixentista gravada en ferro sec. Tall tintat en vermell
Previous owners (oldest first) Lluís Ramon Folc de Cardona, 6è. Duc de Sogorb [1640-07-22 - 1670]
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 536-9 , n. 103
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Gascón Uris (1999), “Uns Usatges de Barcelona a l'Arxiu dels Ducs de Medinaceli”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Note fragments catalans emprats com a guardes d'un volum notarial, l'inventari del Marquesat de Pallars, reordenat el 1662 per Llobet: “RECOPI|lacion o Jnuentario delos autos y otras escri|turas del Marquezado de Pallars, | Compuesto de orden y mandato del Exmo, | y por Real prerrogativa de su Real Sangre | muy Illustre Señor Don Luis Ramon | Folch de Cardona olim de Aragon Fernan | des de Cordoua, Duque de Segor|ue y de Cardona etc | Por Bernardo Ioseph Lobet Notario y de | Numero de los del collegio de Notarios publicos desu Villa de Castellon | y Condado de Empurias”. Al llom, entre el segon i el tercer entrenervi “11o 81”, escrit a tinta, i a sota el mot “Hecho”. La guarda captiva és un pergamí reaprofitat d'un llibre en llatí; en aquesta guarda anterior s'ha escrit a ploma “Rubrica del Libre primer de mj francesch Casademunt m”. Al mes de juny de 2008 el manuscrit no es troba a Sevilla i segons informació del bibliotecari ha d'estar a l'Arxiu de la Noblesa a Toledo. J. de Puig et al. donen la signatura ‘λ G.II.e'
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9662
Location in volume ff. 1-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] apar en la Cort de Montso del Rey en pedro
References (most recent first) Transcripció a: Gascón Uris (1999), “Uns Usatges de Barcelona a l'Arxiu dels Ducs de Medinaceli”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9663
Location in volume ff. 5 i 8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS text: [ 5] Gerona bisbes de abats e dells nobles barons Nuyno sans … orphenes e monges ab totes lurs cosses sots aquella matexa
References (most recent first) Transcripció a: Gascón Uris (1999), “Uns Usatges de Barcelona a l'Arxiu dels Ducs de Medinaceli”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997) 196-198
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9664
Location in volume f. cxvi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS text: [ cxvi] tra com los gentils sacostauen aell […] Capitol .lx. Qui mostra com lo seguiren de betania fins en Jherusalem CXXVIII
Record Status Created 2007-11-21
Updated 2014-05-18