Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2820
Name Llorens Déu, impressor
Sex H
Milestones Floruit 1620
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation impressor
Printer or scribe of manid 2452 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1620-8o (2). Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
Record Status Created 1999-06-18