Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 2819
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Servando Arbolí y Faraúdo
Simón de la Rosa y López
Title Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López
Place / Publisher Sevilla: E. Rasco y Carballo
Date / Location 1888-1948: pp.
Volumes 7
References (most recent first) citat per: Mateu y Llopis (1948), “Los catálogos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de España (Ensayo de un índice general)”, Hispania Sacra 224
Note a la Biblioteca de Catalunya només hi ha els dos primers toms, relligats en un sol volum d'aquesta edició
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 017.1(46.811)Colom 163/8/5-6-7-11 (només tenen aquests vols.)
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 017.1(46.811)Colom 163/8/5-6-7-11 (només tenen aquests vols.)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
copid 1615 Ed.: Sevilla: Colombina, 8-2-28. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2425 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-1-18 (19). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach, 1512 a quo - 1513-08 ad quem. Esteve Rollan, Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii, escrit 1513 a quo.
copid 1158 Ed.: Sevilla: Colombina, 12-5-23. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 2047 Ed.: Sevilla: Colombina, 13-3-13. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1820 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (5). València: Lope de la Roca [?], per a Miquel Albert, 1485 [?]. Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem.
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2351 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (10). València: Duran Salvanyach, 1535-02-27. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
manid 2347 Ed.: Sevilla: Colombina, 119-2-15 (2). Barcelona: Duran Salvanyach, 1527-09-04. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
copid 1460 Ed.: Sevilla: Colombina. Barcelona: Carles Amorós, 1548 ad quem. Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Source of Data for Libraries libid 1024 Sevilla: Colombina
Record Status Created 1992-05-06
Updated 2011-03-10