Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2819
Name Gabriel Nogués, impressor
Sex H
Milestones Floruit 1635
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation impressor
Printer or scribe of manid 2451 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1635-8o-1. Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
Record Status Created 1999-06-18