Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2814
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 5, núm. [15] | Antic Caja 5, núm. 22; 50
Title of volume Capitula in curtjs generalibus […] ( a la coberta)
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-6
Collation 16
Page Layout 36 línies (f. 1)
Size pàgina 291 × 220 mm (f. 1)
caixa 176 × 128 mm
Hand semigòtica que presenta força trets de la bastarda a les astes descendents
Pictorial elements Caplletres: inicials de paràgraf d'una unitat de pauta, de mà i tinta del copista, tret de la segona (inicial de la part dispositiva) que és de dues unitats de pauta
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Condition en molt bon estat, ni tan sols és brut. Foliació moderna, sense incloure les cobertes
Binding bifoli de pergamí flexible
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note dins la caixa 5 no se li arribà a donar número, però li han deixat un espai en blanc al catàleg. A la coberta anoten que correspon als ff. 180-142 de l'edició Palmart. Colón et al., eds. (1980-2007) anoten dos dels quatre quaderns que es conserven a l'AMV
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9661
Location in volume ff. 1-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] N5os en Marti per la gracia de deu Rey darago de Valencie de Mallorques de Cerdenya … de Rossello e de Cerdanya
pream.: A humil supplicacio a nos feta per los dos braços dela sgleya e deles Ciutats e viles Reyals … les quals ordinacions son posades sots les Rubriques seguents
rubr.: en qual guisa suma que sera donada deia esser menada a execucio
dispositio: P2rjmerament ordenam que si alcu de qualseuol ley stament o condicio sia en la Ciutat vila o loch del Regne … [ 5] … dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie en vna sala o casa daquell
datatio: on la dita cort se celebra diuenres ques [f. 5v] comptaua vint e vuyt de Setembre vn poch apres sonada la decena hora de lanit … en lany dela nativitat de noste senyor Mil Quatrecents tres e del Regne del dit senyor vuyt
testimonis: Testimonis son qui foren presents ales dites coses los nobles en P. de fonollet … e molts daltres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie … bulla nostra plumbea jn pendenti munirj. Rex Martinus
certificació: Sig ✠ num Raymundj de cumbis dicti dominj Regis prothonotarii … [ 6] … les quals cosas prime pagine iij folij dela vila
Record Status Created 2007-11-13
Updated 2013-05-28