Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2812
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 5, núm. 12(2) | Antic Caja 5, núm. 47; 18
Title of volume Capitols de greuges comuns prouells en les corts celebrades en lany lxxiiij ( a la coberta, lletra s. XVI)
1374 / Joan I ( a la coberta, lletra posterior (s. XVII?))
Copied València (regne): 1374-07-06

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 1-6 + I
Collation 18
Page Layout 33 línies (f. 1)
Size pàgina 362 × 263 mm (f. 1)
caixa 255 × 195 mm
Hand gòtica formada (ff. 1-6v)
gòtica cursiva (ff. 6v-7 -certificació)
Pictorial elements Caplletra al començament de la còpia es deixà sense escriure la inicial (I), sense espai previst, segurament per a copiar-la després al marge com és costum en aquest període, però mai no es traçà. A la resta de la part dispositiva, cada paràgraf comença per una caplletra d'una unitat de pauta, de mà i tinta del copista
Other features Justificació: sense justificació
Ús de la primera línia de la pauta: es considera la primera línia escrita per a les mides
Condition brutícia a les cobertes, taques d'humitat als ff. 2-3, angles desgastats
Binding bifoli de pergamí; l'exterior és en blanc, però el recto del foli final s'ha aprofitat per a la certificació del secretari reial
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note no consta a Colón et al., eds. (1980-2007, 1: 75), on duu la relació de fonts
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9666
Location in volume ff. 1-6 + I
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10594
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Capitols de greuges del braç de ciutats e viles Reyals
Language català
Date promulgat 1374
Incipits & explicits in MS intitulatio: [I]N christi nomine amen. Pateat vniuersis Quod cum in cortijs generalibus quas jnclitus et Magnificus dominus Jnfans Johannes Serenissimi domini Aragonum Regis … Comes Ceruarie
pream.: loco et nomine propius domini Regis … sunt vt Jnfius denotant B. cancelarius
acc.: Ala gran excellencia de vos molt alt senyor Jnfant en Johan Primogenit del molt alt senyor Rey darago … segons sa continencia e son aquests B. cancelarius
dispositio: Primerament com lo senyor Rey ab letra sua hagues manada et feta fer jnjbicio e ordenacio … [ 6v] … Plau al senyor duch que lo dit fur sie obseruat B. cancelarius
certificació: Quesquidem Capitula cum dictis responsionibus et prouisionibus suis Ego Brunus destahues secretarius dicti domini Primogeniti qui fui notarius … mandato suum sigillum fuit hic appositum jn pendenti
testimonis: Et hec quidem acta fuerunt jn dicta Ciuitate valencie die et Anno prefixis presentibus ad hec testibus Luppo de gorrea … et pluribus alijs jn multitudine afluenti B. cancelarius
certificació: Sig ✠ Num mei Brunj deftahues dicti Jncliti et magnifici dominj ducis et primogeniti secretarij … [ I final] … prime pagine serij folij en alcuna tucatio clausi
Record Status Created 2007-11-13
Updated 2013-05-28