Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2811
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 5, núm. 12(1) | Antic Caja 5, núm. 49; 17
Title of volume Capitols dela profecta deles corts celebrades per lo senyor duch en lany lxxiij e lxxiiij en Valencia ( a la coberta, lletra s. XVI)
Joannes I Infan[.] / 1373 En 1374
Copied València (regne): 1374-07-24

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-16
Collation 116
Size pàgina 297 × 218 mm (f. 1)
caixa 211 × 150 mm
Hand gòtica librària (ff. 1-15v)
gòtica cursiva (ff. 15v-16 i verso de la coberta)
Pictorial elements Caplletra inicial de setze unitats de pauta, traçada al marge, de la mateixa mà i tinta del copista; la resta, d'una unitat de pauta
Other features Justificació: sense justificació
Ús de la primera línia de la pauta: es considera la primera línia escrita per a les mides
Condition en bon estat, sense foliació antiga
Binding bifoli de pergamí
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note no consta a Colón et al., eds. (1980-2007, 1)
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2251
Location in volume ff. 1-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10595
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de corts
Language català
Date celebració 1373 - 1374
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] IN nomine domini et Jndiuidue trinitatis patris et filii et spiritus sancti amen vniuersis pateat euident Quod cum excellentissimus et Magnificus […] dominus dominus Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritan
pream.: per letras suas datas Barchinone xviij. die Madij Anno a Natiuitate domini Millessimo [..] lxxo Tercio … [ 3] … per omnia talis est. B. cancelarius
acc.: C3om vos molt alt senyor Jnfant en Johan primogenit del molt alt senyor Rey e de sos Regnes e terres general Gouernador en la cort general que de present en loch e nom del dit senyor … [ 3v] … lo senyor duch ho concordara ab lo dit braç B. cancelarius
dispositio: Primerament que a vos senyor prometats e assegets de ben retre [f. 4] pagar al General del dit Regne ço es a cascun dels dits iij braços … [ 12v] … no costara tant quel auanç o profit per aquell menys sie del dit General B. cancelarius
subscr.: Postea die sexta Julij prefati dominus Dux et primogenitus constitutus jn Capitola … presentibus testibus jnfrascriptis. B. cancelarius
auten.: Signum ✠ Jnfantis Johannis dicti Serenissimi dominj Regis Primogeniti ac jn omnibus Regnis et terris suis … [ 13] … Et ad maiorem eficaciam eorundem sigillo nostro pendenti comuniri jubemus
testimonis: Sig [signum] num Jacobi diuina prouidencia valencie … [ 13v] … concedimus laudamus et finamus sub condicionibus retencionibus et protestacionibus vt permittit per nos factis B. cancelarius
datatio: Subsequent vtique die xxiiijid dicti Mensis Julij Anno .lxxiiijo. predicto … declaracionem fecit jn scriptis per modum sequentem
pream.: [ 14] C2om en la cort general ara nouellament celebrada en la Ciutat de valencie sie ordonat de prestar al senyor Rey e a nos Infant en Johan Duch e primogenit … [ 14v] … en aquesta declaracio nostra contengudes e expressades B. cancelarius
testimonis: T2estes fuerunt ad omnia e singula supradicta presentes Guillermus columbi miles … et plures alij jn multitudine afluenti B. cancelarius
certificació: Sig ✠ Num mei Brunj destahues dicti Jncliti et magnifici dominj ducis et primogeniti secretarij … [ 15] … eiusdem pagine corneti clausi
Record Status Created 2007-11-13
Updated 2013-05-28