Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2808
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 8 antiguo 28
Title of volume Particular del brac dela eglesia ( al full de coberta, lletra s. XVI)
En las Cortes celebradas en el Convento de Santo Domingo de Valencia por el Rey D. Alfonso Testimonio autentico librado por el Protonotario de dichas Cortes ( al full de coberta, lletra del s. XIX)
Copied València: València: Escriptori del Convent de Sant Domènech, 1418-03-22

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-xxiiij + 1 + 1 + I
Collation 112 214
Page Layout 38 línies (f. iij)
Size pàgina 296 × 222 mm (f. iij)
caixa 199 × 137 mm
Hand bastarda de començaments s. XV (ff. i-xxiiiiv-part dispositiva)
bastarda coetània, de traç més fi i mòdul més alt (ff. xxiiiiv-[xxv]-certificació del notari)
Pictorial elements Caplletra inicial al marge de set unitats de pauta, de mà i tinta del copista, amb decoració senzilla a ploma; altres caplletres inicials de paràgraf d'una unitat de pauta, de les mateixes característiques
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Condition en molt bon estat, sense gaire brutícia a les cobertes, una mica doblegats els angles. Foli final en blanc
Binding bifoli de pergamí flexible
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de mss. de l'Arxiu Històric de València (2007)
Note no és l'única còpia dels furs d'aquest any que descriuen Colón et al., eds. (1980-2007), car no duu la signatura autògrafa del Rei

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9652
Location in volume ff. i-xxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ i] I8n dei nomine cunctus pateat euidenter Quod cum in curia generali qua illustrissimus et magnificus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie Valencie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis rei publice jncremento celebrandam in dixit et celebrare incepit en Ciuitate Valencie die vicesima septima mensis Aprilis preterita proxime fuissent … ut superius est expressum tenores inferius per ordinem subsequntur
salutatio: Molt excellent princep e victorios senyor
acc.: A2la vostra molt gran senyoria lo brac ecclesiastich del vostre Regne de Valencia offer los greuges deius contenguts supplican aaquella sia de sa merce voler aquells prouehir … lo dit braç ho haura a gracia e merce De funes vicecancellarius
dispositio: P2rimo senyor jassia que per priuilegis per lalt senyor Rey en jacme de bona memoria lo conqueridor e apres confermats per sos successors e predecessors … [ xxiiii] … seran tals debats com en altre qualseuol car tota vegada que per part dela esglesia sia request
concl.: No es greuge de cort mes sia feta fe dela conuencio ja feta sobre la contencio de juridiccions perla Reyna sa besauia … E plau al senyor Rey atorgar letra que sia seruada la dita conuencio axi per son Vicecanceller com per altres officials axi ecclesiastichs com seglars De funes vicecancellarius
certificació: Quequidem capitula responsiones et prouisiones eorum ego Petrus ram prothonotarius … mandata intus domum capituli monasterij fratruum predicatorum Ciuitatis valencie
datatio: ubi celebrabatur [f. xxiiiiv] curia supradicta die Martis intitulata vicesima secunda Marcij … anno a Natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo decimoctauo Regnique ipsius dominj Regis Tercio qua die dictus dominus rex curiam licenciauit predictam
testimonis: Presentibus ad hec pro testibus Reuerendo in christo patre domino Dalmacio … et alijs in numero copioso De funes vicecancellarius
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij Domini Regis predicti … [ xxv] … clausure jn diccione causa
Record Status Created 2007-11-12
Updated 2013-05-28