Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2807
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. 168 | Antic Estàntia V. | Antic 1754 | Antic C. 176
Title of volume MONEDA DE TERN. 1258 ( al llom a ploma)
Privilegi del rey don Jaume I per la moneda de tern a Barcelona 1258 ( al teixell)
Copied 1476 - 1500 (Toldrà)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 1-38
Size pàgina 295 × 225 mm
Hand cursiva primera mà (ff. 1-2v i 26-29v, és a dir, els textos purament legislatius) (Toldrà)
cursiva segona mà (ff. 3-25v)
cursiva tercera mà (ff. 31-35)
Pictorial elements rúbriques i calderons en tinta vermella, capelletres en vermell i blau amb filigrana alternant en vermell i marró
Condition foliació moderna; els ff. 36-38 són en blanc, amb taques d'humitat
Binding antiga, en pell sobre fusta i pergamí al llom, en mal estat, amb restes de dues tanques, protegit ara per cobertes de cartó
References (most recent first) Catalogat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 58-60
Catalogat a: Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 13 , n. vii
Tractat a: Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos
Note amb anotacions als marges. Els ff. 1-2v contenen un privilegi sobre la moneda d'agost de 1258 i referències a corts de Barcelona 1292 i Tortosa 1365 sobre el mateix tema, mentre que als ff. 26-29v es transcriu una ordinació sobre el valor de les monedes datada a Barcelona l'any 1476

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9677
Location in volume ff. 3-25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1430
Arnau de Capdevila. Tractat sobre monedes
Language català
Date escrit 1437-03-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Capitol primer en lo qual pot esser entes com un regne ho patria pot esser robat e gastat per art de billonajar e com ne pot esser preservat
text: Com tots los reys princeps e regidors de regnees e terres de cristians … [ 25v] … E de les altres monedas grossas sia remes a les leys de la terra
Associated Persons Atribució autoria: Desconegut
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9678
Location in volume ff. 31-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1576
A. Martí. Tractat sobre la moneda
Language català
Date escrit 1437-07-20
Incipits & explicits in MS prol.: [ 31] Jhesus. Mossen molt honorable per suplir a la damanda de vols l'altre \jorn/ ffeta sobrel ffet de les monedas aci corrents he volgut posar lo tracatt present … e remetentme de esmena a vos mossen e a tots los qui mils de mi hi entenen
text: Primerament deu esser notat que per lo imperador ffou ordonat … [ 35] … ab tot que la mes part hage racitat de praticas e speriencias posades per altres
datatio: En Barchinona a xx de juliol any 1437 de vostre humil servidor A. Marti
Record Status Created 2007-11-07
Updated 2016-11-30