Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2806
Name Andreu Font (Lloc vinculat Barcelona)
Sex H
Milestones Lloc vinculat Barcelona
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1880 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 36. València: Bartol de Savalls, per a Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
Record Status Created 1999-05-28