Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2804
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 156
Copied Ciutat de Mallorca [?]: Jeroni Alemany i Flor (f. 1v: “En este present any 1763 taj note yo Dn. Geronim de Alemany y flor natural de la Ciutat de Palma Rege de Mallorca com he vist aquest exemplars axi impresos com manuscrits, y aqui los he copsats [?] y comprovats paraula per paraula”), 1763
Location in witness ff. 2-8 prel. + 1-261
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 2 prel.] Asi comensan les Histories e Conquestas dels Reys de Arago, e Comtes de Barcelona, Compiladas per lo Honorable Mossen Pere Tomic Cavaller … al molt Reverentd [sic] Archabisbe de Saragoza
dedic.: Al Molt Reverent Señor lo señor en Delmau de Mur … [ 3v] … que lo dit memorial haia algun fonament de raho he començat a tractar per Capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de la Creacio del mon e de les cosas que nostre Senyor y feu en ca \ r/ tes 1 … [ 1] … Capitol xlviij qui tracta com lo Rey Dn Johan de Navarra succehi al dit don Alfonso son germa e fon lo xiij. Rey de Arago e Comte de Barcelona. en cartes 255-
tit.: Capitol Primer qui tracta dela Generacio de Adam e dela Creacio del Mon e com Deu feu lo Mon en sis dies
text: Deuen seber [sic] que Nostre Señyor Deu qui es començament de totas cosas … [ 256v] … en lo Monestir de Poble, ahont [sic] era soterrada la Reyna Da Joana muller sua qui mori vivint dit Rey e Senyor
Record Status Created 1996-06-20
Updated 2012-01-28