Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2802
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 9 núm. 29 | Antic 32; 45
Title of volume fueros del Rey Don Fernando del año 1510 ( a la coberta, lletra humanística ss. XVI-XVII)
Copied Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 26
Collation 112 214
Page Layout 40 línies (f. 2)
Size pàgina 334 × 257 mm (f. 2)
caixa 222 × 162 mm
Hand humanística itàlica (tot el manuscrit excepte f. 25)
humanística (f. 25)
Pictorial elements Caplletres: dues primeres paraules de l'incipit en capitals humanístiques; la resta només majúscules inicials de paràgraf al marge, sempre de la mateixa mà i tinta
Other features Justificació: dues línies verticals i dues d'horitzontals que es creuen delimiten la caixa d'escriptura i arriben fins als marges
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: perforacions rodones als marges de la caixa
Condition en bon estat, una mica brut i gastat pels angles. Sense foliació. Primer i darrer folis en blanc tot i que no són fulls de protecció ja que formen part de quaderns diferents. En blanc també el verso del primer foli del segon quadern, cancel·lat amb ratlles perpendiculars i en diagonal a fi d'evitar interpolacions
Binding segurament original, pergamí flexible. Originàriament els dos quaderns estaven cosits al llom (avui s'ha perdut el fil i romanen solts); conserva els fils vermells i grocs dels quals penjava el segell reial (avui perdut) encara conservats creuant l'angle inferior intern del manuscrit. Sense fulls de guardes, però deixant sense escriptura el primer i el darrer. Una mica bruta i gastada pels angles
Associated persons original subscrit per Ferran II el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1479 - 1516]
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Furs e Ordinacions del Regne de Valencia [edició facsímil de València: Lambert Palmart, 1482] (1992)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 76 , n. 20
Tractat a: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (1973) , n. s/v
Tractat a: Diccionari biogràfic (1966-70) , n. s/v
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9636
Location in volume ff. 2-25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Title(s) in witness Furs de Montsó de 1510
Incipits & explicits in MS pream.: [ 2] Gran cura solicitut i diligencia deuen tenir los Reys Princeps y Señorsn [sic] en conseruar en pau tranquilitat y repos sos vassalls y subdits maiorment stants absents de llurs regnes y señorias [sic] perque aquells sien ben regits y gouernats … per los presents aquells es derogat los quals furs e actes de cort volem haien loch en les questions sdeuenidores
rubr.: Rubrica del dret de peatge
dispositio: Com per fur per nos fet e atorgat enles corts per nos celebrades en la nostra ciutat de oriola sie proueyt e ordenat que les persones qui son vehins de valencia … [ 24v] … per lo present acte no sia fet ni causat premhi algu al dit regne de valencia nj algu dels braços de aquell ni sia tret a vos ni consequencia en lo sdeuenidor
concl.: Dictos jgitur foros actus curie ordinaciones et prouisiones … Acta fuerunt hec jn Ecclesia beate Marie ville montisoni
datatio: vbi dicta curia celebrabatur die xxo mensis Julij anno anatiuitate domini Millesimo Quingentesimo Decimo octauo
auten.: Signum ✠ ferdinandi dei gratia Regis Aragonum … bullam plumbeam nostram jnpendenti iussimus apponendam
conf.: [ 25] sig ✠ num antonij augustinj vicecancellarij … eisque assentimus nostrumquue assensum prestamus
testimonis: Testes qui predictis presentes fuerunt petrus de Aguilar … et Joannes Capata deguis alguatzirius
certificació: sig ✠ num mei Michaelis Velasquez climent predicti serenissimi catholici ac potentissimi domini regis prothonotarij … [ 25v] … omnes predicti firmarunt et vidit antonius augustin vicecancellarius
Record Status Created 2007-10-18
Updated 2013-05-28