Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2801
Authors Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller
Titles Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena
Incipit & Explicits text: Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena … dona que·n mor lo vostra cavalher
Date / Place escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
References (most recent first) Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 5
Próixita et al. (1999), “Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 105 , n. 139.14 (131:57)
Pròixida i de Centelles et al. (1982), Obra lírica 42
Pròixida i de Centelles et al. (1954), Poesies 46-48 , n. iv (ed. ref.)
Subject LITERATURA
AMOR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3380
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. [xx]v-[xxi] ff. 3v-4
Title(s) Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [xx]v] Proxita
text: Lo [cor elhs hulhs] man lo cor mjs en pena … [ [xxi]] … Dona quen mor lo vostra caualher
Poetic Stanza 3 x 8
Note a l'incipit, hem deixat entre claudàtors el text que ha estat editat per Alberni però que en canvi, a l'hora de consultar el manuscrit, no es distingeix a simple vista
Record Status Created 1992-10-15
Updated 2012-01-28