Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2801
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 9 núm. 28 | Antic 44; 19
Title of volume Fvrs del Rey Don Fernando 2 En les cortes de oriola a 31 de juliol 1488 ( a la coberta, lletra humanística s. XVI)
Copied Oriola: Felip Climent, 1488-07-31

External description
Writing surface Vitel·la
Format Foli
Leaf Analysis 4 + i-lxvii + 10
Collation 12 3-520 618
Page Layout 30 línies (f. ii)
Size pàgina 320 × 222 mm (f. ii)
caixa 213 × 125 mm
Hand semigòtica molt acurada (ff. i-lxvir)
semigòtica més angulosa i de mòdul més allargat (f. lxvir-v)
semigòtica amb trets d'humanística i de mòdul més petit (ff. lxviv-lxviir)
semigòtica amb trets d'humanística de mòdul semblant a l'anterior (f. lxviiir-v)
Pictorial elements Caplletra al f. ir amb la lletra de guia; espai de dues unitats de pauta a l'inici de cada disposició, amb la lletra de guia; resta del volum de la mateixa mà i tinta
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Reclam: només en el primer quadern, al marge inferior, paral·lel al llom, escrit en sentit descendent
Signatures: al primer foli recto de cada quadern, al marge inferior extern
Condition en perfecte estat, només s'han descosit els quaderns. Quatre folis a l'inici i deu al final són en blanc
Binding original, en pergamí flexible tipus cartera; originalment anava cosit com els volums de protocols, amb fils que sortien pel llom (sense banda exterior de reforç) en quatre punts, regularment distribuïts, on es conserven les perforacions (també per al bifoli en blanc que obre el volum). Avui els quaderns estan solts. Conserva la perforació d'on devia penjar el segell reial, a l'angle inferior intern de tots els folis. Portava dues tires de badana per a lligar-lo, ara perdudes. Com és habitual, sense folis de guardes; ; amb la tapa posterior en bon estat, tot i que una mica bruta i estripada
Associated persons Altres original subscrit per Ferran II el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1479 - 1516]
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de l'Arxiu Històric caixa 9 núm 28 (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:76
Note les mans primera i segona contenen el text dels capítols i actes de corts, les dues darreres les fórmules finals de cancelleria (en llatí) i la certificació i el signum del protonotari
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9639
Location in volume ff. i-lxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1546
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs d'Oriola
Language català
Date promulgat 1488-07-31
Title(s) in witness Fvrs del Rey Don Fernando 2 En les cortes de oriola a 31 de juliol de 1488
Incipits & explicits in MS intr.: [ i] [G]5ran deu esser la cura solicitut e diligentia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e Justicia … [ iiv] … e continuades estant les disposicions dels altres furs antichs e addicions de aquells en sa força efficacia e valor los quals furs e actes de cort volem haien loc en les questions sdeuenidores
tit.: De sarrahins
dispositio: [P]er quant per obseruança de nostra bona fe real la qual hauem donada als regnicoles de aquest nostre regne … [ lxviv] … de les cartes testaments e falses scriptures cossaris e ladres i trencadors de camins e de qualseuol pau e treua dela cauallerja vicecancellarius
concl.: Dictos igitur actus curie ordinaciones et prouisiones juxta decretaciones nostras in fine cuiuslibet capituli scriptas … [ lxvii] … Acta fuerunt hec jn ecclesia sancti saluatoris Ciuitate oriole
datatio: vbi dicta Curia celebrabatur die tricesimo primo julij anno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo octogesimo octauo. Regnorumque nostrorum videlice sicilie vicesimo primo Castelle et legionis quintodecimo Aragonum vero et aliorum decimo
auten.: Signum ✠ Ferdinandi dei gratia Regis Castelle Aragonum … bullam plumbeam nostram jn pendenti jussimus apponendam
certificació: [ lxviiv] sig ✠ num Alfonsi dela caualleria vicecancellarius … [ lxviii] … Qui predicta omnja approbamus laudamus et confirmamus eisque asentimus nostrumque consensum prestamus
testimonis: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt Nicholaus Jofre … Anthonius salabert scribe dicti domine Regis
certificació: Sig ✠ num mei philippi clementis serenissimi domini Regis predicti prothonotarij … [ lxviiiv] … et in secunda pagina folei lxiiij in linea sexta vsos e bons costums del present
Record Status Created 2007-10-18
Updated 2013-05-28