Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2796
Name Julià Roure, notari
Julià d'en Roure
Sex H
Milestones Floruit 1401 - 1452
Mort 1447 (Barnett)
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation notari
Institutional Affiliation Escrivà Barcelona: Pia almoina (1412 - 1447)
Notari Barcelona: Catedral (1401 - 1447)
Owner of manid 1207 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 6 (I). 1430 - 1439. Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1439.
References (most recent first) Tractat a Barnett (2012), “A Fifteenth-Century Collection of Miracles of the Virgin from Barcelona Cathedral Archive: Questions of Readership”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització 117-9
Tractat a Barnett (2010), “Un mariale barceloní: la col·lecció de miracles de l'Arxiu Capitular”, Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l'art
Tractat a Cases i Loscos (1990), Catàleg dels protocols notarials de Barcelona, 2. Altres arxius 103-12
Record Status Created 1999-04-23
Updated 2018-11-28